Община Чирпан обнови тенис масите в градския парк

Общината обнови тенис масите в градския парк в Чирпан, постави стрийт фитнес в селата Рупки и Винарово. Монтирани са и футболни врати в село Яздач. Жителите все по-често избират зелените пространства за разходки, отдих и спортни дейности. Общината ще продължи да насърчава активния начин на живот като създава условия за спорт и фитнес близо до дома.

Децата от Стамболово рисуваха „С очите си видях бедата”

В община Стамболово се проведе общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”.  В него участваха деца от детски градини и училища. Рисунките бяха класирани в три възрастови групи: първа – от 7 до 10 години, втора – от 11 до 13 години, трета – от 14 до 18 години. На първо място в първа група комисията класира Мейра Халил, Ейлем Емин, Кюбра Юмер, Берен Мехмед, Бурак Неджиб. Във втора група на първо място са рисунките на Джансу Мехмед, Ефе Юсеин, Мелек Айдън на Йозге Юмеросман, а в трета група на Нургюл Халил, Мелиса Мехмед и на Сибел Мехмед. Конкурсът е във връзка с изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия за обучение на подрастващите за поведение и действия при извънредни ситуации.

Нови цветни фигури красят националния курорт Минерални бани

Нови цветни фигури с луковични цветя красят Минерални бани и създават пролетно настроение у жителите и гостите на националния курорт. Цъфналите растения са в резултат на есенното засаждане.

Градинките, парковите пространства, алеите и зелените площи са местата, където цветове и багри радват жителите и гостите на родопската община. Цветните фигури включват облагородяване и зацветяване на зелени площи на територията на общинския център и аранжировка от теменужки и луковични цветя, с различна багра и период на растеж. Община Минерални бани работи в посока осигуряване на целогодишно зацветяване и обособяване на нови зелени площи. Апелираме жителите и гостите на общината да бъдат отговорни и внимателни към опазването и съхраняването на зелените площи, тревните и цветни пространства, уведомиха от общината.