Свещеният месец Рамазан започва за мюсюлманите в Минерални бани

От днес мюсюлманите от община Минерални бани започват Свещения месец Рамазан. През това време мюсюлманите стават преди изгрев, закусват и до залез слънце не приемат никаква храна и вода, като по този начин пречистват духа и тялото си. Месец Рамазан е благодатният сезон, през който започва низпославането на Коран-и Керим. Това е месецът, в който най-лесно се печели дженнетът (раят) на Всемогъщият Аллах. Ближен гост, който ни носи само добро, милост и опрощение от Създателя. Рамазанът е и време за благодеяние и щедрост към бедните. Всяка вечер след постите мюсюлманите дават „ифтар” – благотворителна вечеря. Задължение на по-заможните вярващи през този месец е да дадат и „садака” (милостиния) за бедните, сираците, вдовиците, учащите. На 27-мия ден от месец Рамазан (27 април, сряда) е нощта „Кадир геджеси“. В края на оруча се чества един от най-големите религиозни празници – Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам. Тази година Рамазан Байрам е на 2-ти май (понеделник).