Ученици от Първомай посетиха Музея на Георги Караславов

Ученици от 1-ви до 4-ти клас на ОУ „Георги Караславов“ – кв. Дебър, посетиха къщата-музей на техния патрон Георги Караславов в гр. Първомай кв. Дебър. Библиотекарят от Детски отдел Мария Спасова разказа на децата, за бележития писател, за историята на рода Караславови. Учениците разгледаха музейната сбирка. Децата с интерес сушаха беседата и задаваха много въпроси.

Горите на община Мъглиж ще се управляват от държавното горско

В Община Мъглиж приеха форма на управление на горските територии на общината, попадащи в териториалния обхвата на „Държавно горско стопанство Мъглиж”. Общата площ на общинските горски територии възлиза на 327,8 ха, от които залесената площ е 324,9 ха, а незалесената е 2,9 ха. Те се намират в землищата на селата Борущица, Дъбово, Ягода, Селце, Шаново, Сливито, Тулово, Ветрен, Юлиево, Зимница и Мъглиж. Общинският съвет даде съгласиеуправлението на горските территории на общината да се осъществява от ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж“. Процентното разпределение от приходите ще бъде разделено по равно между Община Мъглиж и Държавното горско стопанство. Срокът на договора за предоставяне на управлението на горските територии собственост на Община Мъглиж с ТП „Държавно горско стопанство е до 14.09.2024 година.

Свещеният месец Рамазан започва за мюсюлманите в Минерални бани

От днес мюсюлманите от община Минерални бани започват Свещения месец Рамазан. През това време мюсюлманите стават преди изгрев, закусват и до залез слънце не приемат никаква храна и вода, като по този начин пречистват духа и тялото си. Месец Рамазан е благодатният сезон, през който започва низпославането на Коран-и Керим. Това е месецът, в който най-лесно се печели дженнетът (раят) на Всемогъщият Аллах. Ближен гост, който ни носи само добро, милост и опрощение от Създателя. Рамазанът е и време за благодеяние и щедрост към бедните. Всяка вечер след постите мюсюлманите дават „ифтар” – благотворителна вечеря. Задължение на по-заможните вярващи през този месец е да дадат и „садака” (милостиния) за бедните, сираците, вдовиците, учащите. На 27-мия ден от месец Рамазан (27 април, сряда) е нощта „Кадир геджеси“. В края на оруча се чества един от най-големите религиозни празници – Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам. Тази година Рамазан Байрам е на 2-ти май (понеделник).

Засаждат 70 дръвчета по улиците на Царево

Започна засаждането на 70  дръвчета в Царево. Не са от видове, които са подходящи за улично озеленяване в градска среда. За парковете са избрани чинари и липи, а за централния площад в града и на ул. “Георги Кондолов“, ще се засадят лирово дърво и явор. Кампанията е част от стратегията за улично озеленяване и подмяна на болни или неподходящи дървесни видове с такива, които са адекватни за градска среда. Преди ремонта на ул. „Георги Кондолов“, който включи и тротоарни настилки се наложи премахване на стари и болни липи и такива, които разрушават уличната и тротоарната настилка и водопроводната мрежа. Сега там ще бъдат засадени с 10 дръвчета, което са повече от премахнатите. Както тази, така и през следващата година кампанията по озеленяване ще продължи и по останалите улици, на които липсват дървета. От Общината благодарят на гражданите за активната позиция и участието в кампанията и отправят призив и в бъдеще да продължават да се грижат и опазват близките до домовете им дървета.