Предстои изграждане на ритейл парк в Чирпан

Кметът Ивайло Крачолов, председателят на местния парламент Иван Станчев, гл. архитект Мария Дименчева и инвеститорът Стефан Шоселов проведоха работна среща във връзка с изграждането на ритейл парка на терен пред историческия музей в Чирпан. „На срещата бе коментиран проектът, който ще се осъществи на 8 декара терен, в това число паркоместа и зелени площи, разгърнатата застроената площ ще е около 5 декара. Изграждането му ще започне през м. май и ще продължи между четири и шест месеца. Инвеститорът предвижда известно забавяне с доставката на конструктивните елементи, заради военния конфликт в Украйна“, каза Крачолов. По думите на кмета четири големи търговски вериги ще бъдат разположени в новия модерен комплекс на един етаж – търговската верига за бързооборотни стоки BILLA, германският дискаунтър за облекло и предмети за дома KiK, датската верига за мебели и стоки за дома JYSK и сръбският бранд Lilly Drogerie“, каза кметът след срещата. Очакваната международна верига PEPCO ще се разположи с магазин също в Чирпан, но в друг обект – супермаркет „СиБиЕс“, който започна своето разширяване.

МИГ „Стамболово – Кърджали 54” кани за проектни предложения

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06DNP001-19.215.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Стамболово – Кърджали 54. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020е в обхвата на основна цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията.

Преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство. Дава се възможност за закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства, като целта е повишаване на доходите в земеделието. Да се създаде възможност за преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип и слабо развито биологично земеделие. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде между  6 000 и 7 999 евро. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности и производството на кандидатите по процедурата да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично маслени и лекарствени култури“. Допустими са само кандидати със седалище за юридическото лице и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ. Проектите на кандидати от населените места трябва да допринасят за развитието на населените места от община Стамболово.

Каменната чакра е един от елементите в Града на Слънцето

Каменната чакра е един от елементите в Града на Слънцето. Чакра, чакрък (въртящо се колело) е дума, която и до днес съществува в Българския език, най-древния език на планетата ни, съдържащ по-голямата част от свещените думи на духовното развитие у човека. Тази чакра е един от елементите в Града на Слънцето край село Ангел войвода в община Минерални бани. Може да се види малко над скалите с нишите, но вероятно е била съборена там от самия връх. За друга подобна чакра, която се намира много по надолу по склона споменават местните, но тя е счупена. Градът на Слънцето е светилище от ранга на Перперикон и Татул. Тук все още няма изградена добра инфраструктура, но това прави обекта още по-автентичен и може би това привлича туристите. Най-високата точка на върха представлява каменен саркофаг, който е точно копие на този на Татул. Друг важен елемент в комплекса е Слънчевият часовник, който е много по-стар от този на маите.

Тихомир Янакиев определи бюджета на Созопол като реалистичен

Бюджетът на община Созопол е реалистичен на фона на случващото се в страната, сподели кметът Тихомир Янакиев. Бюджетът е израз на общинските политики, които се водят. Имам предвид – ние гласувахме разходната част, но трябва да съберем парите като приходи и тогава да бъдат разпределяни като разходи. Така че, фокусът е първо върху приходната част на бюджета и след това постъпленията да бъдат разумно разпределяни и харчени. Тази година е изключително тежка и трудна, с оглед плащанията, които ни предстоят. Апелирам към моите съграждани да проявят разбиране. Факт е, че увеличаваме цените на паркингите, основно за туристите и за бизнеса. Нека знаят, че това са свежи парите, които можем да вкараме в хазната, извън данъците сгради и смет. Хората от Созопол забравят, но ще им припомня, че откакто съм станал кмет, в края на 2019 г., сме в перманентна криза. Първите месеци, в които поех поста, хазната беше празна, с неразплатени разходи, имаше риск да не мога да изплатя заплати на служители. Стабилизирахме се малко, но в резултат на ковид пандемията рязко намаляха приходите. Последва енергийна криза, която удари здраво по бюджета. Сега – военна криза. Перманентно сме в кризи, които влияят пряко върху финансовото състояние на общината. Няма какво да се лъжем – жителите на Созопол трябва да бъдат по-търпеливи, да приемат, че случващото се е за всички. Независимо кой е кмет, няма как таксите да не се променят.  

В Мъглиж обеззаразяват тревните площи

Днес в община Мъглиж ще бъде извършена ларвицидна и декаризационна обработка на общински обекти и площи. От 14,30 часа ще започне пръскането на тревните площи с 6 броя биотопи. След 19,30 часа ще бъде извършена и дезакаризация на площите, съгласно заданието, по което има изготвена оферта и подписан договор.

Пчеларите в Минерални бани подават заявления за държавна помощ

От 26 април до 5 май 2022 г. животновъдите и пчеларите от община Минерални бани могат да подават заявления за обезщетения по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Утвърденият от държавата бюджет за целевата подкрепа е в размер на 1 млн. лв. Документи за подпомагане се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие. Средствата ще бъдат изплатени до 20 май 2022 г. Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, горски пожари, възникнали по естествен път и др. Ставката за едно загинало пчелно семейство, съгласно указанията, е в размер на 119 лв., а за един пчелен кошер – 106 лв. Подпомагането за стопани, отглеждащи овце майки е 158,40 лв. на загинало животно. Право на подпомагане имат земеделски стопани, при които са установени загинали животни и пчелни семейства, включени в Регистър на Министерството на земеделието , създаден въз основа на констативните протоколи на областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ). Издадените констативни протоколи са за настъпило природно бедствие – наводнение, вследствие на което са загинали селскостопански животни и пчелни семейства през 2021 г.

Комендант ще следи провеждането на Фестивала на Зелениката

Комендант ще следи за реда и провеждането на изключително популярния Фестивал на зелениката. Тази година той ще бъде повече от вълнуващ и интересен, съобщи организаторът на събитието Йоана Гюрова от Природен парк „Странджа”. Датата на дългоочаквания от всички фест е 14 май в царевското село Бродилово, а началото – 10:00 часа.

Местността, където ще се съберат любителите на красивата природа, ще бъде обявена следващата седмица, поясни Гюрова. „Профилът на фестивала не е фолклорен. Той е уникален с това, че е единственият у нас, посветен на уникалното цвете зелениката, което в цяла Европа в естествено местообитание може да бъде видяно само в парк Странджа“, обясни пиарът на парка. По думите й събитието е предимно туристическо. „Ние събираме хора, които харесват природата, впечатляват се и се интересуват от нея. Ще предложим тази година пет маршрута. Най-трудният ще бъде най-дългият, свързан с втория по големина връх в Странджа –Папия. Поканени са и всички местни производители на различни изделия, кошничари, грънчари, дърворезбари. Всеки е добре дошъл да представи на гостите това, с което се занимава и красотите, които изработва“, обясни Йоана Гюрова. Само месец преди началото на празника в Странджа, интересът към него е много голям. Присъствие вече са потвърдили много гости от Варна, София, Русе и други градове. Гюрова припомни, че Фестивалът на зелениката е започнал да се провежда преди точно 20 години. Само на две от тях емблематичният пролетен фест не се е състоял. През първата година – заради епидемия по дребния добитък, шап. Вторият път – в началото на ковид пандемията, когото мерките у нас бяха изключително строги. Организаторите в лицето на парк „Странджа” канят всички, които обичат природата да посетят традиционния фестивал. И обещават  – той отново да събира хиляди хора от цялата страна, както бе преди пандемията.

Община Стамболово реализира проект за енергийна ефективност

Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 375 497 евро. Това е една стъпка за решаване на проблемите относно енергийната независимост на общината, каза кметът Аднан Йълдъз. В Норвегия съществуват системи, които са изработени във връзка с енергийната независимост. Публични сгради са изцяло независими от енергийната система и сами стават като „умни” къщи. Това е доста разпространено в Норвегия. Аз смятам, че такъв тип проекти ще дадат тласък на българските общини за енергийна независимост на общинските сгради и прилежащите им обекти. Не, че когато е писан проекта сме знаели, че ще има такава енергийна криза, но смятам, това е навременно. Аз съм убеден, че администрациите на трите общини са добре подготвени да се справят с реализацията му, каза още Аднан Йълдъз.

Теле ще получи големият победител на народните борби в Караманци

Празникът на Караманци, посветен на 10-то майските събития от 1984 г. ще се проведе на 8 май т.г. Организатори на проявата са община Минерални бани, Общинския съвет на ДПС в Минерални бани и жителите на село Караманци.

Празникът ще започне в 10,00 часа с детска фолклорна програма. По същото време ще започне и записването за участие в свободните борби. В 11,00 часа ще бъде поднесено приветствие от официалните гости. Половин час по-късно ще бъде даден стартът на народните борби в следните категории:

Деца подготвителни 30 кг

Деца до 40кг до 45кг до 55 кг родени 2009-2010

Момчета до 60кг и до 65кг родени 2006-2007

Кадети до 60кг и до 70кг до 80кг родени 2005-2006

Юноши до 80кг и 100кг родени 2002-2003-2004 Мъже до 70кг до 90кг и БАШ – за първо място – теле, за второ – коч и за трето – агне. Пътни разходи на участниците не се заплащат. Наградният фонд на борбите е 10 000 лв.

Излиза от печат биографията на Гоце Делчев от Пейо Яворов

През май 2022 г. отбелязваме 119 години от смъртта на Гоце Делчев – един от най-изявените български революционери. Неговото дело вдъхновява редица смели мъже на своето време, включително и българския поет Пейо Яворов, който пише пламенната биография, оставаща и основен източник за живота на бореца за свобода.

Останала в сянка по времето на режима в България, „Гоце Делчев“ от Пейо Яворов излиза в ново луксозно издание с твърди корици в знак на почит на делото на българския революционер и с оформлението на Дамян Дамянов. В книгата е включена и допълнителната глава „С Гоце“, която е от написаните по-късно мемоари на Яворов „Хайдушки копнения“ и пресъздава последната среща на Яворов и Гоце. Изданието съдържа и факсимилета от писма на Гоце Делчев. Книгата проследява живота на българският революционер от неговото детство и юношество в гр. Кукуш през годините му на учител, Винишката афера, дейността му с Дамян Груев и изграждането на широка организационна мрежа от комитети в пограничните райони на Разложко и Горноджумайско, до трагичната смърт на дееца на 4 май 1903 г.

„Към средата на януари миналата 1903 г. Гоце беше вече с чета в Турско. Авторът на тая книга имаше щастието да го придружава известно време. Сега Гоце не беше чудатият обитател на софийския хотел „Батенберг“, а оня прославен войвода, когото цял народ възпява в своите пленително задушевни песни. Той беше войводата, който изпраща поздрав на гората, да му засени сянка дебела, да му приготви вода студена – и гората слуша. Той беше войводата, който заповядва на пашите мирни да мируват, зулум да не струват – и паши треперят. Той беше най-после войводата, който говори, че негова е майка земята македонска, а пък род-роднина – сговорна дружина и че туй му стига…“ Написана месеци след бруталното потушаване на Илинденско-Преображенското въстание, „Гоце Делчев“ от Пейо Яворов се превръща освен в разказ за живота на Гоце Делчев и в ярък летопис на бурното време на македоно-одринското освободително движение. Както и в документ за личната политическа ангажираност на самия Пейо Яворов.