Предстои изграждане на ритейл парк в Чирпан

Кметът Ивайло Крачолов, председателят на местния парламент Иван Станчев, гл. архитект Мария Дименчева и инвеститорът Стефан Шоселов проведоха работна среща във връзка с изграждането на ритейл парка на терен пред историческия музей в Чирпан. „На срещата бе коментиран проектът, който ще се осъществи на 8 декара терен, в това число паркоместа и зелени площи, разгърнатата застроената площ ще е около 5 декара. Изграждането му ще започне през м. май и ще продължи между четири и шест месеца. Инвеститорът предвижда известно забавяне с доставката на конструктивните елементи, заради военния конфликт в Украйна“, каза Крачолов. По думите на кмета четири големи търговски вериги ще бъдат разположени в новия модерен комплекс на един етаж – търговската верига за бързооборотни стоки BILLA, германският дискаунтър за облекло и предмети за дома KiK, датската верига за мебели и стоки за дома JYSK и сръбският бранд Lilly Drogerie“, каза кметът след срещата. Очакваната международна верига PEPCO ще се разположи с магазин също в Чирпан, но в друг обект – супермаркет „СиБиЕс“, който започна своето разширяване.

МИГ „Стамболово – Кърджали 54” кани за проектни предложения

“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG 06DNP001-19.215.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на целите на Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Стамболово – Кърджали 54. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020е в обхвата на основна цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост, Приоритет 1.Развитие на устойчиво земеделие (растениевъдство и животновъдство) и преработка, който адресира следните проблеми и нужди, съпътстващи земеделието и преработката на земеделска продукция на територията.

Преструктуриране на стопанствата към култури, отговарящи в по-голяма степен на местния агроекологичен потенциал – плодове, зеленчуци, етерично маслени и лекарствени билки, млечно животновъдство. Дава се възможност за закупуване на нова техника и технологии за модернизация на земеделските стопанства, като целта е повишаване на доходите в земеделието. Да се създаде възможност за преминаване на част от стопанствата от натурален към полупазарен и пазарен тип и слабо развито биологично земеделие. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде между  6 000 и 7 999 евро. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности и производството на кандидатите по процедурата да е в секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично маслени и лекарствени култури“. Допустими са само кандидати със седалище за юридическото лице и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ. Проектите на кандидати от населените места трябва да допринасят за развитието на населените места от община Стамболово.

Каменната чакра е един от елементите в Града на Слънцето

Каменната чакра е един от елементите в Града на Слънцето. Чакра, чакрък (въртящо се колело) е дума, която и до днес съществува в Българския език, най-древния език на планетата ни, съдържащ по-голямата част от свещените думи на духовното развитие у човека. Тази чакра е един от елементите в Града на Слънцето край село Ангел войвода в община Минерални бани. Може да се види малко над скалите с нишите, но вероятно е била съборена там от самия връх. За друга подобна чакра, която се намира много по надолу по склона споменават местните, но тя е счупена. Градът на Слънцето е светилище от ранга на Перперикон и Татул. Тук все още няма изградена добра инфраструктура, но това прави обекта още по-автентичен и може би това привлича туристите. Най-високата точка на върха представлява каменен саркофаг, който е точно копие на този на Татул. Друг важен елемент в комплекса е Слънчевият часовник, който е много по-стар от този на маите.

Тихомир Янакиев определи бюджета на Созопол като реалистичен

Бюджетът на община Созопол е реалистичен на фона на случващото се в страната, сподели кметът Тихомир Янакиев. Бюджетът е израз на общинските политики, които се водят. Имам предвид – ние гласувахме разходната част, но трябва да съберем парите като приходи и тогава да бъдат разпределяни като разходи. Така че, фокусът е първо върху приходната част на бюджета и след това постъпленията да бъдат разумно разпределяни и харчени. Тази година е изключително тежка и трудна, с оглед плащанията, които ни предстоят. Апелирам към моите съграждани да проявят разбиране. Факт е, че увеличаваме цените на паркингите, основно за туристите и за бизнеса. Нека знаят, че това са свежи парите, които можем да вкараме в хазната, извън данъците сгради и смет. Хората от Созопол забравят, но ще им припомня, че откакто съм станал кмет, в края на 2019 г., сме в перманентна криза. Първите месеци, в които поех поста, хазната беше празна, с неразплатени разходи, имаше риск да не мога да изплатя заплати на служители. Стабилизирахме се малко, но в резултат на ковид пандемията рязко намаляха приходите. Последва енергийна криза, която удари здраво по бюджета. Сега – военна криза. Перманентно сме в кризи, които влияят пряко върху финансовото състояние на общината. Няма какво да се лъжем – жителите на Созопол трябва да бъдат по-търпеливи, да приемат, че случващото се е за всички. Независимо кой е кмет, няма как таксите да не се променят.  

В Мъглиж обеззаразяват тревните площи

Днес в община Мъглиж ще бъде извършена ларвицидна и декаризационна обработка на общински обекти и площи. От 14,30 часа ще започне пръскането на тревните площи с 6 броя биотопи. След 19,30 часа ще бъде извършена и дезакаризация на площите, съгласно заданието, по което има изготвена оферта и подписан договор.