Обсъдиха проекта за бюджет на община Мъглиж

Проектът за Бюджет 2022 бе обсъден с обществеността в община Мъглиж. Бюджетната рамка е в размер на 17 195 000 лева. Два са основните параметри в общинския бюджет, които на практика имат пряко значение за решаването на проблемите на хората и за издръжката на общината, каза кметът д-р Душо Гавазов.

Първият параметър е общата изравнителна субсидия. За съжаление, тя почти всяка година е константна величина в бюджета на община Мъглиж. За тази година общата изравнителна субсидия е увеличена с 25 000 лева и от 850 000 става 875 000 лева. Другият съществен параметър е държавната капиталова субсидия. За миналата година тя беше 550 000 лева, тази година е малко над 700 000 лева, тоест завишена е с 38%. Държавната капиталова субсидия е тази, която дава възможност на общината да инвестира в проекти, които имат характер и статут на основни ремонти – сгради, улици, междублокови пространства и други. Общата изравнителна субсидия е тази, която е свързана с издръжката на общината и заедно с постъпленията от местни данъци и такси формира т. нар. собствени приходи и има съпричастност към плащане на повишените цени на електроенергията. Към края на годината по разчети ще трябва да дотираме уличното осветление с около 567 000 лева, поясни градоначалникът. Тази величина няма как да е константа. Тя ще зависи както от потреблението на електроенергия, така и от компенсаторните механизми на държавата. Независимо от тежката ситуация, Община Мъглиж не предвижда повишаване на местни данъци и такси. За физически и юридически лица в общината те са в горната граница в сравнение с данъците в страната. Към 20 април се очаква проектобюджетът да влезе за разглеждане в Общинския съвет.