Земеделците в община Минерални бани получиха подпомагане

Земеделските стопани от община Минерални бани получиха средства по т.нар. схема за преразпределително плащане. Това са допълнителни субсидии за земя за първите 300 дка, които обработват фермерите, като целта е по-малките да получат допълнително подпомагане. Субсидиите са преведени на 53 933 земеделски стопани в страната, които са подали заявление за подпомагане за Кампания 2021. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой “Площи, допустими за подпомагане“. Ставката за подпомагане по схемата е в размер на 137.74 лева за един хектар. Тя е определена със заповед от 22 март 2022 г. на Министъра на земеделието.