Монтираха атрактивно осветление на крепостта в Ахтопол по проект

Финална среща, пресконференция и откриване на обекта, изграден по проект „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост се проведе в град Ахтопол. Проектът е реализиран по Достъпно наследство – Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“ от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA CBC България-Турция 2014-2020.

На събитието присъстваха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, кметът на град Ахтопол Станислав Димитров, кметът на Община Кайнарджа Сердар Тюркер, екипите по проекта, представители на общинска администрация и граждани. С предоставената на Община Царево безвъзмездна финансова помощ бе благоустроен и подобрен достъпът до откритите останки от късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол. Строително-монтажните дейности включваха реконструкция на двете съществуващи стълбища, водещи до крепостните стени – полагане на настилка от естествен камък, поставяне на парапет и осветителни стълбове с фенери от ковано желязо и вградено осветление по стъпалата. Детайли от запазения отбранителен зид на древния Агатопол дадоха идеята за оформяне на челата на стълбите, които при изкачване напомнят за крепостна стена.

Граничещата с археологическия паметник улица „Митко Палаузов“ се превърна в пешеходна зона, като асфалтът беше подменен с настилка от естествен камък, беше монтиран парапет от ковано желязо, информационни и указателни табели, пейки и кошчета. Водещите до обекта улици „Черно море“, „Рибарска“, „Христо Ботев“ и „Крайморска“ бяха реновирани с нови тротоари и асфалтова настилка. Инсталирани бяха прожектори, които ефектно осветяват руините през нощта. „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол“ е част от проект „Достъпно наследство – Устойчив туризъм, основан на културни активи (CAST)“ CB005.2.21.071, който Община Царево изпълнява в партньорство с Община Кайнарджа, Р. Турция. Общата стойност на договора за двата партньора е 264 855,72 евро, 100 % безвъзмездна помощ, предоставена по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA CBC България-Турция 2014-2020.

Тютюнджиите от Стамболово се регистрират до 29 април

Тютюнопроизводителите от община Стамболово трябва да се регистрират до 29 април т.г. Със заповед на министъра на земеделието Иван Иванов срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия за реколта 2022 г. е удължен до 29 април 2022 г. За удължаването на срока настоя председателят на Управителният съвет на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 /НАТ – 2010/ Цветан Филев. Аргументите му бяха, че това ще даде възможност на по-голям брой тютюнопроизводители, възпрепятствани от ограниченията на КОВИД – мерките в страната, да набавят необходимия набор от документи, нужни за регистрацията.

Земеделците в община Минерални бани получиха подпомагане

Земеделските стопани от община Минерални бани получиха средства по т.нар. схема за преразпределително плащане. Това са допълнителни субсидии за земя за първите 300 дка, които обработват фермерите, като целта е по-малките да получат допълнително подпомагане. Субсидиите са преведени на 53 933 земеделски стопани в страната, които са подали заявление за подпомагане за Кампания 2021. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой “Площи, допустими за подпомагане“. Ставката за подпомагане по схемата е в размер на 137.74 лева за един хектар. Тя е определена със заповед от 22 март 2022 г. на Министъра на земеделието.