Хуманитарен проблем възникна в кризисния щаб в Созопол

Пред хуманитарен проблем е на път да бъде изправен общинският кризисен щаб в Созопол, сформиран заради бежанците в Украйна. Все повече жителите на Украйна, които идват в него, имат нужда от храни и стоки първа необходимост, най-вече храни. Те бързо се изчерпват, а от щаба казват, че се води отчетност и няма презапасяване на определени семейства. Наблюдава се дори съпричастност сред тях, взимат по-малко опаковки, за да има и за други, казва Христо Бардуков, който е натоварен с дейността.

Наскоро заради стигмата, че бежанците идват със скъпи автомобили, бягащ от войната се чудел къде да остави автомобила си, за да не го набедят за богаташ. Човекът пристигнал, а не бил се хранил повече от ден. От Община Созопол отново разпространиха дарителска сметка за набиране на финансови средства, които са необходими за покриване на режийни разходи, закупуване на медикаменти и други.

Банкова сметка на Община Созопол

Централна Кооперативна банка

IBAN: BG 54 CECB 97908479 9626 02

Код по вид плащане: 445100

основание: дарение за бежанците от Украйна

Всеки дарил средства по обявената сметка следва да подпише договор за дарение в два екземпляра, в който да бъде упомената неговата воля. Договорът може да се изпрати на ел. поща: obshtina@sozopol.bg или да се предостави в сградата на Община Созопол. На всички желаещи да помогнат с храна и материали напомняме, че в подкрепа на кампанията на БЧК, Община Созопол отвoри пунктове на територията на цялата община за набиране на дарения за пострадалото население на Украйна. Приемат се нови дрехи и обувки за деца и възрастни, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, памперси, и най-вече дълготрайни хранителни продукти. На пакета с продукти да има етикет – какво съдържа, за кого е подходящ (мъж, жена, момиче, момче, размер, възраст) и име/населено място на дарителя.

Дарения ще се приемат във всички пенсионерски клубове на територията на община Созопол в работно време. За град Созопол:

– в пенсионерските клубове – в работни дни;

– в сградата на БЧК (над централен плаж) – събота и неделя, тел. за контакт: 0887 65 00 72 – Койчо Коев.

Всеки, който има желание и възможност за настаняване на бежанци от Украйна или друга по вид помощ, може да заяви това на тел.: 0550 2 57 13 и 0878 414 777, Христо Бардуков, гл. експерт СДЕВ. Може да се свържете и чрез Viber и WhatsApp.

Кметът Аднан Йълдъз покани Стамболово за обсъждане на бюджета

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим поканиха представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета на общината за 2022 година. То ще се състои от 10,00часа на 1 април 2021 година – петък, в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Обсъждането се извършва на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово. Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2022 година, като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, подобряващи условията на живот и публичните услуги на територията на общината. За нас, е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 01 април 2021 година – петък от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово. Очакваме Вашите предложения и препоръки до 31 Март 2022 година, до 10,00 часа в Центъра за административно обслужване (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: kmet@stambolovo.bg. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2022 година при внасянето му за разглеждане от Общински съвет. Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност. Разчитаме на Вашата активност и присъствие! Проектът на бюджета за 2022 г. е публикуван на официалната Интернет страница на община Стамболово.

Община Минерални бани ще се включи в „Часът на Земята”

Община Минерални бани ще се включи в кампанията „Часът на Земята” на 26 март. За 15-та поредна година най-мащабната глобална природозащитна инициатива „Часът на Земята“ ще се проведе на 26 март от 20:30 до 21:30 ч. Тогава в сградата на Община Минерални бани ще бъдат загасени светлините. „Часът на Земята 2022: Общ дом. Общо бъдеще.“ Това е мотото на кампанията тази година, която от стартирането си през 2007 г. се разраства до едно от най-значимите световни движения за опазване на природата. Но тази година, на 26 март 2022 г., Часът на Земята ще се проведе в особено критичен момент, подчертават организаторите от World Wide Fund for Nature (WWF) – Световен фонд за природата. Множество правителствени и неправителствени организации, включително и WWF, призовават единодушно за по-решителни действия, за да може до 2030 г. да се обърне процесът на унищожаване на природата.