Културният календар на община Мъглиж е разнообразен и богат

В НЧ „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж е най-голямото в общината. Културният календар на общината е разнообразен и богат. Провеждат се мероприятия на международно, национално, общинско и местно ниво. Във всички населени места тържествено се отбелязват националните празници, местните традиции, обреди и обичаи. През 2020 г. в по-голямата си част мероприятията се провеждаха онлайн, поради наложените мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Ръководството на община Мъглиж работи за разнообразяване и обогатяване на културния живот на местното население, за съхраняване на традициите и обогатяване и възпитаване на младото поколение, за изграждане на духовни и културни ценности.