Проект за адаптация към климата стартира в община Стамболово

Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 375 497 евро. В проекта е залегнала необходимостта от обучения, изграждане на капацитет със служители, а също така за разработване и изпълнение на стратегически планове за промените за насърчаване на последствията от промените в климата. Това сподели г-жа Камила Лангсхолт от Звеното за приоритетни сектори към Офиса на финансовия механизъм. Общините и местните общности играят много важна роля в постигането на целите свързани с изпълнение на промените в климата. За да може да се справим с предизвикателствата по един подходящ начин, много важно е разработването на компетентности, умения и експертни знания на общинско ниво. Финансовият механизъм и безвъзмездната помощ, която идва от Европейското икономическо пространство наистина ще допринесе за справянето с предизвикателствата и развитието на уменията и експертните знания по този проект. Освен това съм много доволна, че ще имате обмен на опит с партньори от Норвегия, който само ще укрепи сътрудничеството между нашите две страни. Очаквам с нетърпение развитието на проекта и неговите постижения в близкото бъдеще и ви пожелавам успех в изпълнението на дейностите, каза още Камила Лангсхолт.