Бурното море остави рибарите от Созопол на брега

От няколко дни насам бурното море остави рибарите от Созопол по домовете им. Морските хора очакват съвсем скоро то да се успокои, за да излязат и да напълнят лодките си. В следващите седмици рибарите ще се надяват на улов от попчета и малко карагьоз. След тях идвал редът на пролетния сафрид.

Проект за адаптация към климата стартира в община Стамболово

Проектът Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, Гълъбово” стартира в община Стамболово. Проектът е по договор за БФП №BGENVIRONMENT-4.003-0002-CO1 по програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността му е 375 497 евро. В проекта е залегнала необходимостта от обучения, изграждане на капацитет със служители, а също така за разработване и изпълнение на стратегически планове за промените за насърчаване на последствията от промените в климата. Това сподели г-жа Камила Лангсхолт от Звеното за приоритетни сектори към Офиса на финансовия механизъм. Общините и местните общности играят много важна роля в постигането на целите свързани с изпълнение на промените в климата. За да може да се справим с предизвикателствата по един подходящ начин, много важно е разработването на компетентности, умения и експертни знания на общинско ниво. Финансовият механизъм и безвъзмездната помощ, която идва от Европейското икономическо пространство наистина ще допринесе за справянето с предизвикателствата и развитието на уменията и експертните знания по този проект. Освен това съм много доволна, че ще имате обмен на опит с партньори от Норвегия, който само ще укрепи сътрудничеството между нашите две страни. Очаквам с нетърпение развитието на проекта и неговите постижения в близкото бъдеще и ви пожелавам успех в изпълнението на дейностите, каза още Камила Лангсхолт.

Село Татарево е далеч от най-добрите си години, но живее!

Татарево продължава да е едно от живите села в община Минерални бани, сподели кметът Халил Салим. Тук са се сплели в едно хора, природа и история, а времето сякаш се оказва безсилно да разплете този възел. Сега в Татарево живеят 470 души, които са гласоподаватели, а заедно с тези, които имат двойно гражданство стават около 800 души. В най-добрите години на селото, неговите жители са надхвърляли 750 души.

Днес много хора, не само чужденци идват и си купуват къщи тук, те не пребивават постоянно в тях, но това са хора с възможности, които повишават и интелектуалния потенциал на селото – лекари, нотариуси, писатели. Цената на къщите тук се котира най-високо след тези на село Брястово и причината за това не е само в това, че почти всички са зидани с дялан камък. Обработваемата земя в Татарево е около 8 000 дка. Селото е разделено условно на три махали – Радич махле, в която се намират кметството и църквата, Ханъм махле и Албан Махла, разказа кметът Халил Салим.