30 810 199 лева е проектобюджета на община Първомай

30 810 199 лева е заложената рамка в проектобюджета на община Първомай за 2022 година. За чистота са предвидени 1 467 495 лева, а за поддържане на уличната мрежа ще бъдат изразходвани 2 892 886 лева. Уличното осветление в общината ще погълне 261 250 лева. Пенсионерските клубове в общината ще получат 71 035 лева, а за функция „Социално осигуряване” са заложени 559 530 лева.