Координационен кризисен щаб за мигранти създадоха в Чирпан

Координационният кризисен щаб за оказване на навременна помощ на украински граждани, сформиран със заповед на кмета Ивайло Крачолов, проведе своето първо заседание. Обсъдена бе координацията между различните институции на територията на община Чирпан, варианти за настаняване, въпросите за осигуряване на доболнично и болнично лечение при необходимост и др. В заседанието, водено от кмета Крачолов, участваха представители на болницата, полицията, бюрото по труда, общински и социални служители. Председател на Кризисния щаб е Виктория Янкова – секретар на Община Чирпан, а координатор е Пенка Танева – директор на „Социално подпомагане“. Към настоящия момент на територията на община Чирпан няма украински граждани.