Добри са предпоставките за развитие на спорта в Мъглиж

С изграждането на спортните комплекси се подобриха условията за развитието на спорта и се осигури достъпност до спортните съоръжения от учениците и хората, желаещи да спортуват. Заниманието със спорт е добра основа за интеграция и изграждане на толерантност. Комплексите разполагат с футболни терени, подходящи за тренировки и състезания. Оборудвана е модерна фитнес зала в Спортен комплекс „Мъглиж“. Тя разполага с едни от най-новите фитнес уреди, необходими за провеждане на тренировки, както от начинаещи, така и от по-напреднали. Във всички населени места се провеждат спортни състезания и празници.