Осем хиляди стари лампи осветяват Чирпан, сметките за ток над 600 000

Около 8 хиляди са уличните осветителни лампи, повечето от тях са монтирани преди 16 години. Общинското ръководство стартира пълен енергиен одит, който приключи с технико-икономически анализ. Докладът е основата за оптимизиране  на осветлението, за изграждане на система за контрол и въз основа на него ще се изготви предложение  до общинския съвет с конкретни действия. 

„LEDлампите се отличават с високо качество на генерираната светлина и са с дълъг експлоатационен живот. С обновяването на уличното осветление  ще се  понижи годишното електропотребление поне с една трета и  ще се увеличи два пъти  осветеността, а разходите по изпълнението ще бъдат изплатени от спестените сметки за ток през следващи години“, пресметна кметът  Крачолов. „Тревожни са сметките за ел. потреблението, ние плащаме на киловатчас 60 ст., а държавното субсидиране е 10 ст. Очертава се консумацията на ел.енергия да надхвърли 600 хиляди лв. за тази година.