Стамболово реализира проект по Норвежкия финансов механизъм

Община Стамболово започна да реализира проект по Норвежкия финансов механизъм. Предвижда се по проекта да бъдат създадени нови тридесет декара смесени гори от широколистни и медоносни дървесни видове в селата Светослав и Бял кладенец. Климатичните промени са тук, но въпросът е по какъв начин се променя всичко останало. За това хората имат различно обяснение, но ние трябва да се адаптираме към тях. Ние трябва да се научим да живеем с новите условия, наблюдавайки тези процеси, не просто да следваме напътствия, а да създаваме тези напътствия, сподели кметът на общината Аднан Йълдъз. Партньорите от инструмента за сътрудничество от Европейската икономическа общност са от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Важно е този проект да даде инициатива за един цялостен процес в България, който да е осъзнат, който да води до развитие, а не само до предотвратяването на последствията от климатичните промени. Екстремните прояви на времето стават все по-ощетяващи, с повече засушавания, наводнения и пожари. Ние трябва да се научим да се пазим добре, да използваме решенията, които са базирани на природата, защото природата и екосистемите за различни катаклизми на времето са успели естествено да се нагодят към новите условия. Затова активното сътрудничество и обменянето на опит са едно от ключовите неща с конкретните мерки за адаптация. Сега говорим за три общини, които участват в проекта – Стамболово, Гълъбово и Горна Оряховица, те ще бъдат онези бели лястовици, които ще помогнат на България да навлезе адекватно в този процес. но по този механизъм ще бъдат одобрени и други общини.