Какво крие феноменът на скалните ниши в Града на Слънцето

Скалните ниши в Източните Родопи са феномен предизвикващ хиляди хипотези за тяхното предназначение. Най-големите от тях са тези в Града на Слънцето край село Ангел войвода в община Минерални бани. Те са почти равни по височина на човешки ръст. В момента все още се правят различни проучвания, за да се разкрият тайните на една ранна праисторическа цивилизация, която е съществувала в нашите земи.

Митовете, че това са тракийски светилища, в които траките поставяли прахта на починалите все по-често не издържат. Да, тракийските племена са потомци на тази древна цивилизация. Те също са използвали тези уникални мегалитни съоръжения, но на по-късен исторически етап. Значението и функциите на скалните ниши, както и на много други изсичания вероятно е било променяно през хилядолетията. Има различни хипотези за предназначението на скалните ниши. Някои учени предполагат, че са били места, където се е полагал праха на обикновените смъртни след изгаряне на тялото на умрелия, други смятат че са били указатели или своеобразни кодове към златни находища, трети са на мнение, че са свързани с древни ритуали за посвещение и младежи са ги издълбавали като доказателство за своята мъжественост.

Според неуморния пътешественик и изследовател на Родопите Венцислав Стефанов тези сакрални места и естествено на нишите в тях са много по-значими и космополитни, а именно да улавят високо вибрационна енергия и да я разпространяват. В този смисъл нишите са резонатори, приематели и излъчватели на информация, която влиза в съзнанието и в душата на хората, но за жалост обременени от нисши емоции ние все още не сме в състояние да я разчетем. Така че може да се каже, че нишите са една своеобразна енергийна азбука, даряваща ни със знания.

Винаги когато се доближавам до тези ниши усещам прилив на енергия. Пъхал съм си главата в тях и съм изпитвал невероятната акустика, която имат. Моето обяснение за различията в издълбаната форма отвътре, както и за различната им големина отвън е, че тези „клавиши“ трябва да съответстват на различните звуци, думи, вибрации. Пещерите – утроби също са били използвани за заклинания на Творението. Представете си жреците, които са били посветени в тайните на Сътворението, как редят своите мантри и техните думи и звуци, които са Господни резонират и вибрират от пещерите – утроби и от трапецовидните ниши. Така небесната Любов се усилва многократно и те играят ролята на мегафони, като увеличават енергийната мощ на свещените думи. Нишите имат и друго макар и второстепенно значение – да указват мястото на древните родопски светилища. Изсичани са високо в скалите за да се виждат отдалече, когато хиляди древни поклонници са се стичали по тези места за да участват в религиозните и сакрални ритуали.