Кризисен щаб координира дейностите с бежанците в Царево

Кризисен щаб е създаден в Царево. Той ръководи и координира дейностите, свързани с подпомагането на бежанци от Украйна. Вече съществува и регистър на бежанците и техните нужди – подслон, дрехи, здравни грижи, образование, работа и др. Поддържа се и регистър на желаещите да предоставят място за настаняване на нуждаещите се и да помагат за тяхното пребиваване. Съвместно с БЧК Царево се изпълнява доброволческа кампания за материални дарения, които да бъдат изпратени в зоните на конфликта. Отделно от това се събират и материални дарения за нуждите на пристигащите на територията на общината бежанци. Община Царево е подготвила информация за нуждаещите се относно тяхното право на международна закрила, на образование, детски градини и др., която е публикувана и на официалната страница в интернет на общината. Служителите в администрацията са в готовност да съдействат с административно обслужване, вкл. да подпомогнат и насочат бежанци към МВР и Държавна агенция за бежанците за получаване на статут. Общината продължава с призива за подкрепа и разчита на доброволци за осигуряване на подслон, дрехи, консумативи и храната за пристигащите. Информация за кампанията: 0887151111; 0888153551; 0889 299927