В Минерални бани ще прочистват просеки за пожарните автомобили

В община Минерални бани откриха процедура за сеч на 1355 кубика стояща маса, широколистна и иглолистна дървесина. Тя е предвидена по противопожарния план към лесоустройствения проект за направа на просеки, които трябва да се прочистват във връзка с противопожарните правила, за да могат да влизат пожарните автомобили по-лесно и да предотвратяват евентуални пожари. Едната част от дървесината е иглолистна – около 250 кубика, останалата е широколистна. Процедурата е на обща сума 38 085 лева без ДДС. Просеките са маркирани и са готови за работа. Широколистната дървесина ще се използва за местното население, а иглолистната за промишлена дървесина.