Животновъди от Минерални бани получиха помощ

Животновъди от Минерални бани получиха помощ. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), която преведе. втори транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1) и Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), за Кампания 2021, съобщиха от пресцентъра на Фонда.

За да получат помощта, животновъдите, отглеждащи овце и кози в стопанствата си, трябва да са регистрирани съгласно изискванията на Закона ветеринарномедицинската дейност и заявени по ПНДЖ 3. Припомняме, че подпомагането по схемите се извършва на два транша, като ставките се определят със заповеди на министъра на земеделието. Ставките за втори транш за едно допустимо за подпомагане животно са в размер на: овца/коза – 15.70 лв., говеда – 75.14 лв., бивол – 131.50 лв. Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни. По  схемата за преходна национална помощ за овце-майки и за кози-майки право на подпомагане имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.