В Минерални бани одобриха разрешително за водовземане на „Изворите”

Местният парламент в Минерални бани одобри издаването на разрешително за водовземане на минерална вода на комплекс „Изворите 21” за срок от десет години. Почивна станция „Изворите” ще изразходва средно до 29 куб. метра вода на денонощие. За разрешеното ползване на минерална вода ще бъде заплатена такса, съгласно чл.10 от Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.