Редовно заседание провежда днес Общинския съвет в Мъглиж

Редовно заседание ще проведе от 15,00 часа днес Общинския съвет в Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени 19 точки, обяви председателят на местния парламент д-р Стефан Христов. Сред по-важните от тях са избиране на представител на община Мъглиж пред Асоциацията за регионално икономическо развитие – Стара Загора. Съветниците ще определят пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година и ще се произнесат за предоставяне под наем на помещения на общопрактикуващи лекари в село Зимница. Те ще решат дали да бъде предоставено под наем част от покривното пространство на кметството в село Шаново. Сред останалите докладни преобладават такива за издаване на разрешения за изработване на ПУП и частични изменения на Общия устройствен план, които са свързани с редица инвестиционни проекти на община Мъглиж.