Община Стамболово търси възможност за по-добро водоснабдяване

Търсим възможност да подобрим водоснабдяването във всички села на общината. Това е основният ни приоритет за тази година, сподели кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз. Имаме заложен проект за реконструкция на довеждащ водопровод от шахтовите кладенци на река Арда до помпената станция в село Силен. Вече сме провели процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Търсим финансиране.