Денят на розовата фланелка отбелязаха в Първомай

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ Първомай се включи в инициативата срещу насилието сред децата, със специална програма от ученици и преподаватели. В редица училища в Пловдив и областта бе отбелязан Денят на розовата фланелка. Това е инициатива за борба с тормоза в училище. Отбелязва се през последната сряда на февруари.

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив изработиха розови сърца и окачиха балони на оградата в двора. “Не забравяйте, че най-важното нещо са добротата, приятелството и любовта, а не тормозът, насилието и враждата”, бе посланието на 12 а клас. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ПГ „Тодор Влайков“ – Клисура проведоха съвместна инициатива. Учениците участваха във викторина и отговаряха на въпроси, свързани с превенцията на тормоза и агресията в училище.  Всяко училище в община Карлово получи тематично знаме от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Карлово.