92 камери за видео наблюдение ще монтират в община Мъглиж

92 камери за видео наблюдение ще бъдат монтирани в община Мъглиж. Това съобщи кметът на общината д-р Душо Гавазов. В реалното Настояще, едно от най-големите предизвикателства пред всеки кмет е цената на електричеството. Топлото и Светлото са неизменна част от желания виталитет на хората! Обективните причини не могат да бъдат оправдание за абдикиране от задълженията на Държава, Община и МВР да опазват живота, здравето и собствеността на Гражданите. Високите сметки за ток не могат да се представят като оправдание за нарастване на битовата престъпност, провокирана от невъзможността на дадена община да поддържа уличното осветление, каза още градоначалникът.

Община Мъглиж търси и намира начини не само да не допусне гасенето на уличното осветление, но съвместно с ПУ – Мъглиж е разработила работна карта, която да гарантира превенция на конвенционалната престъпност. Предстои Община Мъглиж и ПУ-Мъглиж да осигурят непрекъснато видеонаблюдение във всяка част на денонощието, в Мъглиж и Ягода – изцяло и частично в Тулово. Ще бъдат монтирани 92 камери с висока резолюция, гарантиращи контрол и навременна реакция на полицейските органи при всеки опит за извършване на посегателство или друго престъпление. Няма оправдание за Кмет, Общински екип, Общински съвет и Държава, ако допусне компромис с основния принцип на местната власт – опазване на здравето и живота на хората! Отдавна е дошло времето да приключим с разни Стратегии и Програмни документи, съществуващи единствено на хартия и да се обърнем към реалните проблеми на Онези, които ни делегират властови ресурс и доверие по време на избори!!! В Мъглиж аз, д-р Душо Гавазов и моят прекрасен екип, с подобни инвестиции ще се опитаме да бъдем адекватни на понякога неприятните изненади, които заобикалящата ни действителност ни поднася! Никой не може и не трябва да потъпква Закона и неоспоримото право на всеки човек да живее достойно, в условия на лична и семейна неприкосновеност! Защото работим, за да успяваме.