Услугата „Патронажна грижа” ще продължи в Мъглиж

Социалната услуга „Патронажда грижа“ в община Мъглиж ще продължи и през 2022 година да осигурява подкрепа за възрастни хора, с увреждания и от рискови групи, в условията на продължаваща пандемия от коронавирус, каза кметът на общината д-р Душо Гавазов.

Във времето на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, служители на Общината работиха и осигуриха подкрепа за най-рисковите групи застрашени от зараза с COVID-19 чрез система от патронажни услуги за хора над 65 години, лица с увреждания или такива, принудени да останат по домовете си. Наехме персонал, осигурихме доставка на храна, лекарства, заплащане на сметки, извършване на административни услуги. Защитните средства и транспорта на заетите в „Патронажна грижа“ се осигуряваха от Общината. И съм горд да кажа, че се справихме, за което благодаря на всички, поели това тежко, опасно, но отговорно и благородно начинание. Програмата до 31.12.2020 отпусна 73 500 лв за посоченото, но парите са просто ирелевантни, ако не бяха усилията на тези, помогнали, някой от тях с риск за здравето и живота си, да преминем през тежкия кошмар на битката с непознатото, каза още кметът д-р Гавазов.

Ще продължим със същата воля, хъс и готовност да помагаме на хората по новата оперативна програма за Развитие на човешките ресурси. Ще продължим да работим по всички приоритетни оси за подкрепа в преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от COVID 19. За следващите 12 месеца от тази програма ще се възползват 30 човека в Община Мъглиж. Назначени са хора, които ще продължат да изпълняват и доразвиват направеното досега в „Патронажна грижа“. Целта на отпуснатите средства е една: Подобрено качество на живот на нуждаещите се от целевата група, ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, при запазване на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности. Финансирането е осигурено, но дори всичките финансови средства биха били безсмислени, ако ги нямаше готовността и себеотдадеността на Мъглижани и Екипа на Общината. За тях е моето Кметско и Човешко БЛАГОДАРЯ! Е, явно могат и новините да носят ЖИВОТ, НАДЕЖДА и ДОБРОТА, вместо „3-те С“, превърнали се в остри медийни кинжали! За две години в хода на Пандемията загубихме близки, верни приятели, бизнеси, човешки права и свободи! Ето защо, в името на всичко това, ние с Вас ще продължим да работим, за да успеем!“