Ивайло Крачолов свика на работна среща кметовете на селата

Кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов събра на работна среща кметовете на селата в община Чирпан. Той представи етапната подготовка на общинския бюджет за 2022 година и информира за предстоящия процес при изготвянето на най-подходящия проект на бюджетните дейности при спазване строго на финансовата дисциплина.

„Предстоят ни много срещи с обществеността, с институции, с общински структури, с клубове, с политическите партии в община Чирпан, за да изготвим балансиран финансов план. Балансът е в основата на всяка общинска политика, която сме заложили за добро местно самоуправление“, каза Крачолов. Той планира обиколка по населените места, за да коментира с жителите исканията им, които бюджетът да удовлетвори при финансовите дадености.

Според кметовете обичайно хората настояват за дейности, свързани с капиталовите разходи. Тази година с 250 хил. е завишен капиталовия разход, сумата е малко над 1 млн. лв. Общинското ръководство ще търси форми на финансиране за по-големите обекти – чрез МИГ, МФ, ФЗ, европрограми и др. Освен ремонт на пътища, предстои облагородяване на няколко парка, изграждане на спортна зала в Зетьово, ще продължи програмата с проектиране, защото е невъзможно кандидатстването за пари без проект, а процесът отнема от 6 до 12 месеца. От 700 хил. лв. до 1 млн. лв. възлиза сумата за една средно дълга улица при цялостен ремонт. Чрез ПУДООС ще се изграждат зони за отдих и детски кътове. Общинското ръководство планира ремонт на 4 улици в Средно градище, Винарово, Златна ливада, Зетьово.

Стана ясно още, че започва почистването на гробищните паркове по график в селата. В първия етап са Ценово, Яздач и Свобода, предстоят Средно градище и Златна ливада. По предложение на горското стопанство в партньорство с Община Чирпан се изготвя списък за нуждаещите се от дърва за огрев за следващия сезон, така че гражданите да получат навреме полагащото им се количество.

На работна среща днес с директорите на учебни и детски заведения Крачолов възложи изготвянето на финансов анализ. Анализът е необходим за съставянето на проекта на бюджет. Първата среща, на която се обсъдиха общинските финанси бе с директора на МБАЛ д-р Неделчо Тотев. Скоро ще завърши проектирането за цялостен ремонт на две от отделенията. Чрез Министерството на здравеопазването е планиран ремонт на Хирургия и Рентгеново отделение, което за първи път от създаването му през 1929 г. не е ремонтирано, като се изключи единственото пребоядисване.