Нова автогара е правилното решение за Черноморец

Във връзка с постъпила в Кметство Черноморец подписка с входящ № 0021/17.01.2022 г. относно преразглеждане на намерението на Община Созопол за изграждане на нова автоспирка в град Черноморец и предложение за обновяване на съществуващата сграда, кметът Тихомир Янакиев възложи изготвянето на конструктивно становище от компетентни лица, с което да бъде установено състоянието на конструкцията на обекта.

От него става ясно, че конструкцията на сградата е в лошо техническо състояние – вследствие на дългогодишната експлоатация е нарушена носимоспособността на голяма част от носещите и неносещите конструктивни елементи: наблюдават се самосрутени части от таванните мазилки на партера, козирката и борда на плоския покрив, влага и течове по стените и таваните, оголена армировка и липсващи бетонови покрития в задната част на сградата, където се намират тоалетните. Също така сградата не отговаря на действащите Норми за натоварване и проектиране на стоманобетонни и зидани конструкции, както и на Наредба №РД-02-20-2 за ПССЗР от 27.01.2012 г., още по-малко на другата възможна за прилагане норма – системата Еврокод. Изводът на компетентните лица е, че конструкцията на сградата е в лошо, предаварийно състояние, вследствие на некачественото за времето си строителство и с недобрата поддръжка през годините, а укрепването ѝ не е възможно, без да се стигне до частично или пълно разрушаване на сегашната конструкция. „Реконструирането и довеждането до съответствие със сега действащата нормативна база не може да бъде проектирано и изпълнено без значителни промени в конструкцията ѝ. Смятам, че сградата трябва да бъде разрушена и построена наново. По този начин гр. Черноморец ще се сдобие с една напълно нова и красива обществена сграда за Автогара, която ще има здравина и дълговечност, отговарящи на съвременната нормативна база“, е заключението на становището. Предвид факта, че изготвеният документ затвърждава мнението на експертите в Община Созопол, кметът Тихомир Янакиев е категоричен, че ремонт на обекта няма да бъде предприеман, а ще бъде изградена нова автоспирка като предстои избор на изпълнител на проекта.