Транспортът Казанлък – Мъглиж ще го има в условие на форсмажор

Във връзка с разговор, проведен между ръководството на Община Мъглиж и представител на фирма КУМАКС ИНВЕСТ, град Казанлък, се подписа споразумение, по силата на което, в условие на форсмажор, транспортната схема ще продължи да се изпълнява при следния график:

Мъглиж – Казанлък

07:00 ч., 13:50 ч., 17:20 ч. и 19:00 ч.

Казанлък – Мъглиж

06:40 ч., 13:30 ч., 17:00 ч. и 18:40 ч. Часовете се изпълняват само в работни дни. Графикът е в сила от 10.02.2022 г.