Мюсюлманите от Минерални бани отбелязват 3-те свещени месеца

Мюсюлманите от Минерални бани отбелязват 3-те свещени месеца (Реджеб, Шабан и Рамазан) за мюсюлманския свят. В рамките на тези дни вярващите могат да говеят и да правят добрини. Ще се отбележат и свещените вечери (Кандили). Първият от тях Регаиб Кандили е на 3 февруари, вторият Мирадж Кандили е на 27 февруари, а третият Берат Кандили е на 17 март. Началото на месец Рамазан за тази година е 2 април, а на 27 април е Нощта Кадир (Кадир геджеси), която е по-благодатна и по-хайърлия от 1000 месеци. Големият мюсюлмански празник – Рамазан Байрам, известен  и като Шекер Байрам, тази година е на 2 май. Той се предшества от деня Арифе и продължава три дни. Другият голям мюсюлмански празник – Курбан Байрам е на 9 юли.