В Първомай няма да гасят уличното осветление

Въпреки повишаване цената на електроенергията и изключително високите сметки за  осветление, които се налага Община Първомай да плаща, кметът Николай Митков е категоричен, че в града уличното осветление няма да се ограничава. Режим на тока ще има само в селата. С кметовете на населените места е постигнато съгласие за ограничение на уличното осветление през нощта – между 23.00 часа и 04,00 часа, само за зимния период, когато по селата няма много хора. Общинското ръководство е предприело действия относно подмяна на старите лампи с нови осветителни тела с ниско потребление на енергия. Сред другите мерки за ограничаване разхода на електроенергия са подмяна на часовите системи за регулиране на осветлението с нови, което ще бъде извършено от служители на общината. Ще бъде закупена и нова автовишка. „Засега се справяме с плащанията, но очакваме бързи и адекватни действия от страна на държавата.”- каза кметът Николай Митков.