В Минералния бански комплекс в Ягода ще работят 8 души

С решение на Общинския съвет в Мъглиж бе създадено Общинско предприятие „Минерален бански комплекс – с. Ягода, община Мъглиж”. Предметът му на дейност ще бъде поддържане и управление на Минералния бански комплекс в село Ягода. Предприятието ще предоставя балнео и СПА услуги по церозапис, приет от ОбС в Мъглиж и ще поддържа вертикалната планировка около комплекса. Заетите на постоянни договори ще бъдат 8 души, като директорът ще може да наема за не повече от 6 месеца до четирима сезонни работници. Директорът се назначава от кмета на община Мъглиж и осъществява ръководство и контрол при управлението на предоставеното на предприятието имущество.