Община Минерални бани обучава земеделски производители

Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер участва в семинар за обучение на земеделски производители. Община Минерални бани съвместно с „Национална компания – ЦПО“ и МИГ „Минерални бани и Черноочене“ стартираха семинар за обучение на земеделски производители. Обучението е финансирано чрез проект по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 “ Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.