Мехмед Лятиф подготвя 20-то заседание на ОбС – Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 20-то редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе от 14,00 часа на 26 януари. Днес, 25 януари 2022 г. той свиква на работни заседания Постоянните комисии към общинския съвет.

Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно започва работното заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Последна от11,30 часа се събира Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Комисиите се събират в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемични мерки, каза още председателят Мехмед Лятиф.