Данъчната кампания в община Първомай започна

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за започна от
понеделник – 25-ти януари. До първи март собствениците на недвижими имоти ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка за г В тях ще бъдат посочени начините за плащане банковите сметки по които могат да се внесат сумите както и телефоните за повече информация. Съгласно Закона за местните данъци и такси налогът върху недвижимите имоти таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски първата до юни втората до октомври. Всички данъчно задължени лица могат да платят своите задължения с отстъпка ако внесат пълния размер в срок до април. Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Първомай чрез КИН клиентски идентификационен номер. Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от данъчна служба. Във връзка с пандемията и наложените ограничения препоръчително е гражданите да ползват административни електронни услуги и заплащане на местните данъци и такси по следните начини:

Безкасово по банковата сметка на Община Първомай ЦКБ АД ОФИС ПЪРВОМАЙ и съответен код на плащане.

Чрез системата Ипей Ер

В касите на ИЗИПЕЙ

Чрез Български пощи Плащанията в брой или чрез ПОС терминал стават на касите на данъчна служба, които работят без прекъсване. Административни услуги които не се предоставят по електронен път могат да бъдат заявени и получени чрез пощенски оператори и системата на сигурно електронно връчване. Справки могат да се правят на телефони или на място в звено Местни данъци и такси към Община Първомай.