Строго пазените тайни от стените на Мъглижката гробница

Тракийската гробница край Мъглиж няма аналог за сравнение с всички досега разкрити подобни обекти в страната. За съжаление тя е била изцяло разкопана под надзора на археологически екипи преди построяването филиала на Завод „Арсенал” край Мъглиж.

Какви са тайните знаци, които археолозите са видели преди да дойдат багерите, можем да разберем единствено от техните записки. От тях става ясно, че стените на всички помещения на гробничното съоръжение са били измазани с глинен хастар отвътре. Върху глинения слой била положена тънка хоросанова мазилка с щукатура. Предназначението на хастарът било да изравни неравностите на стената преди полагане на хоросановия слой. Глината обаче се е оказала неподходяща като свръзка между стената и хоросана, защото е попила впоследствие голямо количество влага и таванът се е отделил и паднал в по-голямата си част заедно с хоросана. Поради тази причина малка част от оцветените мазилки и стенописите са открити запазени върху стените на съоръжението. В преддверието и в двете фланкиращи го помещения не са констатирани никакви следи от измазване. Цялостната реконструкция на декоративната система на гробницата впоследствие е осъществена благодарение на запазените на отделни сектори върху стените фрагменти на цветната мазилка.

Стените на коридора са били разделени графично на хоризонтални пояси – непосредствено до пода е имало релефен пояс оцветен в червено, с ширина 0,18 м. Разположените над него пояси са били разпределени в следната последователност: широк пояс в червено, имитиращ ортостати, разграничени с отвесни врязани линии; тесен пояс в черно, над който следват други два, оцветени съответно в жълто и бяло. Те са разграничени с врязани линии.

Същата концепция за хоризонтални пояси е спазена и при украсата на първото отделение на гробницата. Над пода е разположен тесен релефен розов пояс с ширина 0,13 м. Над него следва бял пояс, широк 0,69 м, след който има тесен черен пояс широк 0,13 м. Следващият пояс е червен и широк 0,86 м, над който до края стената е оцветена в бяло. Отделните пояси са разграничени с врязани линии. Вертикалните греди разположени по три на всяка стена, са били измазани и оцветени в същата последователност. Подобно пластична техника на структурата на стената се наблюдава за първи път сред известните тракийски гробнични съоръжения, което е напълно нов елемент от декоративната им украса. Стените на второто отделение са изцяло оцветени в бяло, с изключение на пода, който е розов. Мазилката на това помещение е открита паднала на пода, като фрагменти с различни размери са били примесени с пръст от глинения хастар. Декоративното оформление на стените на гробната камера в общи линии следва познатата от Казанлъшката гробница подредба, където ясно се разграничават три основни елемента – цокъл от ортостати, основна стена в боядисана в червено и фриз. Най-долният пояс (цокълът), включва ортостати, оцветени в бяло, по три на всяка от дългите стени, включени между два релефно изпъкнали пояса, имитиращи ред от плинти. Долните образуват основата на цокъла и са оцветени в розово, а горните, които лежат над ортостатите, са в бяло. Височината на ортостатите е 0,61 м, а ширината на плинтите – 0,18 м. Върху западната стена до входа ортостатите са разкрити изцяло запазени и имат дължина 0,83 м. Разграничителните ивици между тях са оцветени в наситено розово и имат ширина 0,06 м. Полето на ортостатите е очертано допълнително с плитки врязани линии, върху които е нанесен пунктир в червено-кафяво. По този начин те изпъкват и създават илюзия за обем, за разлика от плоскостното третиране на ортостатите при Казанлъшката гробница. Над цокъла с ортостатите се е издигала гладка, неразчленена площ оцветена в червено с неустановена височина, ненадвишаваща 1,30 м. От нея са открити запазени отделни фрагменти в ъглите на гробната камера при входа и над погребалното легло.