Среща на граждани с ВиК заради проблеми с водата в град Мъглиж

Днес от 17:00 часа в заседателната зала на третия етаж в сградата на общинска администрация Мъглиж, ще бъде проведена среща с представители на ВиК дружеството в Казанлък и жители на град Мъглиж. Срещата е във връзка с продължаващите проблеми по водоподаването в определени части на града. На срещата ще присъстват кметът на общината, д-р Душо Гавалов и заместник-кметът на Община Мъглиж.