Пунктовете за билки трябва да предоставят отчет за 2021 г.

Най-много билки в община Минерални бани събират в село Сърница. В общината обаче няма пункт за изкупуване на билките. Най-близкият такъв се намира в Хасково. До 20 януари всички пунктове за билки в областите Хасково и Кърджали трябва да представят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 2021 година билки от лечебни растения и техния произход, както и за складовите си наличности, информира Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. В областите Хасково и Кърджали има 15 пункта за изкупуване на билки. Те са в Кърджали, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Ивайловград, Симеоновград, Хасково, 4 в Тополовград и 4 в Любимец. В района най-много се изкупуват риган, жълт кантарион, лайка, шипка, хвойна, киселица, градински чай, култивиран мурсалски чай, липа и други билки в по-малки количества. Това показват подадените в РИОСВ справки за реализирани количества билки. Информацията се представя в началото на всяка година от пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и съхранение на билки. Те задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения. От 300 до 2500 лева глоби грозят билкозаготвителите, ако не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни.