Община Царево отпуска еднократни помощи на учащи се сираци

Община Царево отпусна еднократна финансова помощ за учащи се сираци и студенти сираци до 26 години. Последните трябва да са записани в редовна форма на обучение и да са с постоянен адрес в община Царево. За да получат помощтта, кандидатите трябва да подадат заявление в свободен текст и удостоверение от съответното учебно заведение, че лицето е учащо се или студент. Срокът за подаване на документи е до 15 януари т.г., информираха от Общинска администрация Царево.