Книга съхрани историята на ОУ „Христо Ботев” в Мъглиж

Излезе от печат книгата на Дияна Янева „Летопис на просвещението в Мъглиж”. Това е една история, написана с почерка на времето. Любовта към историята позволи на книгата, която държите в ръцете си, да се роди и да достигне до сърцата на читателите. Това е книга, която проследява дълъг период от време, като събитията следват своя хронологичен ред. Това е история на една съкровена ценност – Училището, твърди авторката.

Дияна Янева е родена в Стара Загора. Завършила е Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „История” и работи като учител по история. Богато и поучително е миналото на основното училище „Христо Ботев” в Мъглиж.

Книгата е низ от лъкатушещи, вълнуващи събития и факти, които предизвикват гордост и размисъл. Гордост, че днешните дейци и възпитаници, са наследници на образователно-възпитателни примери, достойни за подражание. Размисъл за преминалите през класните стаи на любимото училище вдъхновени личности с изключителна отговорност за неговия възход. Прелиствайки страниците на тази книга, читателят научава интересни факти от летописа на училището и сякаш става съучастник на случилото се, защото вижда заразителния фактор за възпитание на следващите поколения учители и ученици. С богат фактологически материал е илюстрирано богатото минало и вълнуващо настояще на училището. Учителката Дияна Янева несъмнено проучва значителен обем исторически документи и сътворява обзорен текст с най-съществените дела на училището. В книгата са поместени ценни материали от дългия път през двете столетия – възраст за гордост на бивши възпитаници, преподаватели и директори, както и от действащия сега колектив. Авторката на книгата е дългогодишен педагог и заместник-директор на учебното заведение. Тя си поставя задачата въз основа на задълбочено изследване на историческите извори за миналото да изложи обективно сложния процес на създаване, развитие и извисяване на училището в образователното дело.