Книга съхрани историята на ОУ „Христо Ботев” в Мъглиж

Излезе от печат книгата на Дияна Янева „Летопис на просвещението в Мъглиж”. Това е една история, написана с почерка на времето. Любовта към историята позволи на книгата, която държите в ръцете си, да се роди и да достигне до сърцата на читателите. Това е книга, която проследява дълъг период от време, като събитията следват своя хронологичен ред. Това е история на една съкровена ценност – Училището, твърди авторката.

Дияна Янева е родена в Стара Загора. Завършила е Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „История” и работи като учител по история. Богато и поучително е миналото на основното училище „Христо Ботев” в Мъглиж.

Книгата е низ от лъкатушещи, вълнуващи събития и факти, които предизвикват гордост и размисъл. Гордост, че днешните дейци и възпитаници, са наследници на образователно-възпитателни примери, достойни за подражание. Размисъл за преминалите през класните стаи на любимото училище вдъхновени личности с изключителна отговорност за неговия възход. Прелиствайки страниците на тази книга, читателят научава интересни факти от летописа на училището и сякаш става съучастник на случилото се, защото вижда заразителния фактор за възпитание на следващите поколения учители и ученици. С богат фактологически материал е илюстрирано богатото минало и вълнуващо настояще на училището. Учителката Дияна Янева несъмнено проучва значителен обем исторически документи и сътворява обзорен текст с най-съществените дела на училището. В книгата са поместени ценни материали от дългия път през двете столетия – възраст за гордост на бивши възпитаници, преподаватели и директори, както и от действащия сега колектив. Авторката на книгата е дългогодишен педагог и заместник-директор на учебното заведение. Тя си поставя задачата въз основа на задълбочено изследване на историческите извори за миналото да изложи обективно сложния процес на създаване, развитие и извисяване на училището в образователното дело.

В Минерални бани очакват резултатите от преброяването

В община Минерални бани очакват окончателните резултати от преброяването. Общинският център е национален курорт, а минералната вода тук е равна по качества на тази в Карлови Вари.

Хасковска област се е стопила с 45 381 души за последните 10 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт от преброяването през есента на миналата година. Населението в областта към 7 септември 2021 г. е 200 857, а към 1 февруари 2011 г. – 246 238 души. В региона е 3.1% от населението на страната. Жилищните сгради в Хасковска област са 75 645, а жилищата в тях са 126 575 – 83 072 в градовете и 43 503 в селата. Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 души. Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 000 души, или с 11.5% спрямо 2011 г. Естественият прираст за периода 2011 – 2021 г. е минус 448 000 души, или 53% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода. Жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната. Населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата – 25.7%, или 1 677 139 души.