Определиха мястото на Центъра за спешна помощ в Мъглиж

Общинските съветници от Мъглиж допълниха със свое решение Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Решението касае учредяване право на строеж на Център за спешна медицинска помощ в град Мъглиж. Сградата ще бъде с разгърната площ от 230 кв.м. и паркинг от 120 кв.м. На него ще има места за две линейки и седем леки автомобила. Решението бе прието с пълно мнозинство от местните парламентаристи.