Съдът спря концесията на плажа при устието на река Велека

Върховният административен съд окончателно спря концесионирането на плажа при устието на река Велека, която е една от най-красивите и емблематични местности на българското крайбрежие. Казусът е върнат за ново произнасяне от Комисията за защита на конкуренцията. Делото бе заведено от фирма “Уиндис“, която имаше сключен договор за наем на плажа и го поддържаше при максимално щадящи за околната среда условия. Правителството на Борисов взе това решение, въпреки че фирмата имаше договор за стопанисването на плажа за още две години.

Решението за концесионирането на плажа на Велека бе взето на 14 април, малко преди новото Народно събрание да наложи противоконституционния мораториум върху актове на правителството в оставка. Малко по-късно природозащитници алармираха, че морският плаж при устието на река Велека е заплашен от унищожаване заради решение на правителството да го отдаде на концесия за 15 години.  В петиция, организирана от екипа на досегашния стопанин на плажа и „Зелени закони“, се посочва, че „концесията означава още един Слънчев бряг“. Природозащитници обявиха, че правителството буквално в „12 без 5“ е решило да прекрати договора на досегашния наемател.

В решението си Върховният съд посочва, че Комисията за защита на конкуренцията не е обсъдила всички спорни въпроси относно концесионирането на плажа. Един от проблемите е, че регионалното министерство е дало отрицателно становище за отдаването на плажа на концесия. Причината е, че за плаж “Велека“ има нужда от направата и приемането на нова кадастрална карта. “Необходимостта от извършване на посочените от министъра на туризма действия по изменение на кадастралната карта се основава на обстоятелството, че обектът на концесията – морски плаж, непрекъснато се променя“, пише съдът. Именно новата кадастрална карта трябва да покаже каква е площта на плажа, върху която ще се изчисли и концесионната такса.“Не на последно място следва да се отчете, че законът изисква възлагане и изготвяне на обосновка на концесията“, казва съдът. С решението си ВАС отменя решението за обявяване на плажа за концесиониране и връща казуса за ново разглеждане от Комисията за защита на конкуренцията.