Ивайло Крачолов: Изпращаме една година на крайностите

Интервю на Живко ТЕНЕВ

Ивайло Крачолов е за първи мандат кмет на община Чирпан, издигнат от ПП ГЕРБ. Завършил е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „История”. Специализирал „Политология” и „Музейно дело”. Завършил и специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е „Международно право”.

Бихте ли ни нахвърляли с няколко думи как ще приключи годината за община Чирпан?

Това бе една година на крайностите. От една страна беше белязана с един тежък старт от гледна точка на противоепидемичната обстановка, която до голяма степен нарушава ритъма, който сме си наложили. На второ място бе провеждането на три избора за една година – парламентарни и президентски, нещо което е без аналог в новата ни политическа история и което няма как да не окаже влияние в работата на общините, защото ние сме в пряка връзка с това, което се случва в държавата. Но въпреки всичко, като финал на годината аз мога да кажа, че за нашата община това е една изключително успешна година. Първо, защото успяхме с екипа ми и с работата на Общинския съвет, както и с доброто взаимодействие с институциите по целия вертикал, както с правителството до април месец, така и с двете служебни правителства след това, онова, което ние бяхме си поставили като програмна цел по изпълнение на Програмата за управление за четирите години го изпълнихме в пълнота, така както искахме и бяхме заложили. Доволни сме, че не се наложи да отлагаме нищо във времето, да го забавяме и това за мен е най-положителното, защото в крайна сметка независимо каква е кризата мандата на един кмет си върви с обратно броене от момента, в който той се закълне.

Как виждате себе си през очите на хората за изминалите две години?

Хората, в интерес на истината, не знам доколко си дават сметка, защото, когато даваш оценка за една свършена работа, трябва да вземеш и отправната точка, от която се тръгва. Първо, защото община Чирпан беше в едно много тежко финансово състояние в началото на мандата, отделно натрупването на всичките тия кризи, но въпреки всичко, аз мисля, че нашата община изпраща една успешна година в няколко направления. Първо по отношение развитието на инфраструктурата. Без аналог за последните 40 години са средствата, които се вложиха и продължават да се усвояват в областта на инфраструктурата, както подземна, така и надземна. Вложихме над 1 млн. лева, благодарение на доброто ни взаимодействие с Министерството на образованието за спортна инфраструктура в базите на нашите училища. Откриваме чисто нова спортна зала във второто по големина училище. Четири площадки изградихме, три от които с финансиране от Министерството на образованието, една през Местната инициативна група и една с дарение. Говоря за спортни площадки с изкуствена трева. На практика останаха две училища в селата, за които ще се погрижим и следващата година. До края на следващата година няма да имаме нито едно училище без спортна площадка с изкуствена трева за развитие на масовия и на ученическия спорт.

Отделно тази година е изключително успешна по отношение на работата по привличане на инвеститори, нещо което е жизнено важно за нашите съграждани. Това е основният акцент в работата на един кмет – привличането на инвеститори. Ние обърнахме тренда, както се казва, и ако нещата бяха в един много негативен аспект през последните 10-15 години, сега определено инвеститорският интерес към Чирпан е много сериозен. Това започва осезаемо да се чувства. Дори днес бяхме на първа копка за изграждане на производствена и складова мощност на едно от новите предприятия в Чирпан. И до месец март там ще бъдат открити още 50 работни места.

Имаме интерес и от сериозни международни инвеститори, които буквално в следващите месец-два ще стане ясно, те избират в момента между Чирпан, Стара Загора и Хасково като място за инвестиция. В момента борбата, която водим за да ги привлечем е много драматична и всеки кмет полага максимални усилия. Така, че това е другото, което вече е една светлина, която се вижда определено в тази насока.

Споменахте за отправна точка, коя е Вашата отправна точка?

Аз заварих общината с един 100% санкциониран проект за воден цикъл и реално с 26 млн. лева задължения. Тази година, само преди месец ние приключиме отношенията си с Фонд „Земеделие”, а община Чирпан беше дадена на НАП за да се изтеглят 14,5 млн лева от Фонд „Земеделие”. Аз съм погасил задълженията си към тях и на практика имам погасителен план за останалите 4,5 млн лева. Ние вече дишаме спокойно и можем да кандидатстваме по проекти, защото в община Чирпан основния ресурс от европейски средства може да се тегли през Министерството на земеделието по Мярка 7,2. Ние ще се опитаме, едни проекти, които са получили точкуване от 2016 г., но са извадени заради това, че сме имали негативен проект, да ги спасим и да бъдат финансирани. Много реална е възможността за това.

Има ли Община Чирпан приет План за интегрирано развитие и ако е така, кои са най-важните пунктове в него?

Ние бяхме една от първите общини в България, която прие плана си в срок. Аз миналия октомври месец имах План за интегрирано развитие, който е съобразен с всички изисквания на Областния план, както и на Плана за развитие на Югоизточния район и съм в абсолютна готовност. В момента масово проектирам и отделям пари за проекти в работна фаза, за да мога да съм готов за новия програмен период.

Кои са най-важните проекти, които планирате да реализирате?

Сред най-важните проекти са тези свързани с инфраструктурата, защото за съжаление, през този програмен период, който приключва догодина, Чирпан на практика няма спечелен и реализиран проект, особено по Мярка 7,2, което доведе до това, че изостанахме в инфраструктурното си развитие. Така че в момента проектираме основно улична мрежа и регулация, не само в града. Започваме да проектираме в селата. Един от най-големите ни четвъртокласни пътища, които свързват общинския център с 3 села в момента също се проектира за новия програмен период. Отделно проектираме в областта на образователната инфраструктура, имаме училища, които не са санирани и които ще санираме в новия програмен период. Проектираме три от големите си паркове, ние сме град, който има хубави паркове, но откакто са построени, повече от 50 години те не са реновирани. В момента проектираме три от тях, така че да можем да кандидатстваме с един голям интегриран зелен проект.

Другото, което е свършено тази година, ние финализирахме два проекта. Единият е за рекултивация на депото. Вече сме с рекултивирано депо за неопасни битови отпадъци. Миналата година завършихме, а тази година вече и прехвърлихме на ВиК Асоциацията пречиствателна станция, така че ние вече отговаряме, знаете, Европейската комисия имаше срок с определен гратисен период пред всички общини да се закрият депата, да имат инсталации за отпадъчни води. Ние в това отношение вече покриваме изискванията на 100 %.

А как се справяте с Ковид кризата, да го кажем така „болна” ли е болницата в Чирпан?

Ако го разбирам като подтекст дали е финансово стабилна, трябва да ви кажа, че благодарение на добрата ни работа с управителя, поздравявам целия му екип, както и джипитата в града, болницата ни в момента финансово стои много добре, за разлика от други години, когато имаше доста просрочени задължения. Трябва да кажа, че тази и миналата година болницата ни е в плюс, не е в минус. Аз избягвам да казвам, че една болница може да бъде на печалба, защото в голяма степен това означава, че хората боледуват много. Нашата болница, благодарение на добрата реорганизация и добрия менидмънт, който се създаде, в момента е с едно много добре работещо Ковид отделение. Бяха спасени десетки животи, което е най-важното. Болницата ни в момента е в добро финансово състояние, продължаваме да инвестираме. Закупихме миналата година нов скенер, чисто нов рентгенов апарат, които бяха изключително важни по отношение диагностиката на ковид, което позволи и добро заплащане по пътеките, които даваше здравната каса. Голямото предизвикателство са лекарите и медицинските сестри. Върху това работим заедно с управителя на болницата. Иначе болницата ни в момента доказа огромната нужда, която има населението. Тя обслужва две общини – Чирпан и Братя Даскалови.

Какво правите за децата от община Чирпан?

Ами аз споменах вече, един от акцентите това са младежките политики и най-вече да инвестираме в образователна, в спортна инфраструктура. Ние започнахме да изграждаме първите велоалеи. До всъпването ми в длъжност в Чирпан нямаше един метър велоалея, аз до края на мандата си ще имам завършени два лъча в Чирпан, отделно за следващия бюджет, аз го презентирах за следващата сесия ще предложим отпадане на таксата за детските градини в града, като един жест към младите семейства. Така че всичко, което можем като опции по отношение на младежките политики го правим.

Чирпан е град с много стари културни традиции, Вие какво правите за да ги поддържате?

Да, Чирпан е град с изключително богати културни традиции с наложени имена в различните изкуства. Малко като че ли в последните десетина години, така позабравени в целия този аспект, сега преобръщаме тотално политиката по отношение на културата и вече това е факт. Правим едни много сериозни и мащабни събития, които се случват. Още по-интересни планираме за следващата година в партньорство със Старозагорската опера. Тази година се надявам противоепидемичната обстановка да позволи да възстановим отново едно голямо надпяване и надсвирване „Гласове и ритми от Тракия” в манастира в Златна ливада на 2-ри май. Предвиждаме една научна конференция по повод онези дадености, като най-стария манастир в Европа, начело с академик Росен Милев. Имаме вече заявено и международно участие в нея.

Подготвяме един голям фестивал на лавандулата. През лятото планираме едно много интересно събитие със Старозагорската опера. Дай Боже да можем да го осъществим! Имаме един недостроен културен дом в центъра на града, който от 50 години близо не е мръднал. Тъй като там също ще имаме развитие и работим по неговото бъдеще. Вероятно това ще бъде първият и последен спектакъл в него. Искаме вътре в недостроената сграда да направим едно представяне на спектакъла „Атила” на Старозагорската опера, което ще бъде без аналог. Подобно нещо не е правено досега в страната.

На 6-ти септември, когато е Празника на града възстановихме една традиция, която бе прекъсната преди близо 40 години – заря по повод Деня на Чирпан. Между другото, Чирпан е градът, който има най-много дан за Съединението, за съжаление поради една или друга причина, това е малко известно за българите. Всъщност Иван Андонов, Георги Данчов и всички онези извършители и идеолози на Съединението на практика са чирпанлии. От Чирпан тръгва и четата, която реално дава единствените жертви в Съединението. Шест човека са загинали тогава – един сливналия и пет чирпанлии. Затова ние искаме това да го покажем на всички българи, за да знаят, че всъщност нашия град е един от градовете с най-много принос в този акт на Съединението. Много е богата програмата за 6-ти септември – ще има заря, ще има спектакъл на Старозагорската опера под диригентството на на Негово високопреосвещенство Старозагорския митрополит.

След това имаме едни културни празници, свързани с големия чирпански художник Никола Манев. Предстои ни пленер по живопис, на негово име и ще му дадем старт тази година. Предвиждаме тази година да направим и един голям Международен винен фестивал, защото Чирпан е един от най-винарските райони в България. Много по-различно от всичко, което досега е правено в страната, с участие на производители от България, Турция, Ниш, който е най-развития винарски район на Сърбия. Очаквам потвърждение на представители от Македония и Северна Гърция, така че се надявам това да се случи. Тази година го отложихме заради пандемията, защото точно в края на септември тръгна кривата нагоре.

А какво всъщност ще се случи с недостроения културен дом, за който споменате?

Концертът е само едно намигване към публиката. На практика, ние от една година работим по въпроса. Първо намерихме всички наследници на авторския колектив, който го е проектирал, защото те държат авторските права върху проектирането. С тях всичко вече е договорено, в момента тече обследване на самата постройка, за да разберем какво е нейното състояние към момента. Аз очаквам до март месец при нас вече да е самото становище, което ще ни даде два варианта, които се обсъждат в момента. Единия от тях е укрепване и довършване – имаме визия откъде ще намерим средствата, защото най-лошото в момента е това, че Чирпан няма концертна зала, което е абсурдно. Другият вариант е събаряне и построяване на нова, много по-модерна и по-функционална и футуристична сграда. Но това най-напред ще го проучим като резултат и мнение, след това ще направим публично обсъждане. Моята цел е до следващото лято вече да сме решили по кой от пътищата ще тръгнем, след като хората си кажат мнението и след като мине като решение на Общинския съвет. Аз тогава ще споделя и моето мнение по въпроса, затова търся една много широка палитра от становища, както на архитектите, така и от творците. Примерно с директора на Старозагорската опера, влизахме вътре и гледахме. Той ми подсказа на какво да наблегнем, какво да видим, защото тя една сграда не е само до това да я довършим. Ние после ще трябва и да я издържаме. Имайки предвид възможностите на една община като нашата възниква въпросът ако я завършим в този вид, дали ще бъде после и най-удачния вариант за поддръжка. Защото по наши груби сметки издръжката й за една година ще струва над 600 000 лева. Дали това е по силите на общината и дали това ни трябва. Дилемата е да я съборим ли, или да я направим съвсем нова, със съвременни материали, тип енергоефективна сграда, която до голяма степен да се самоиздържа като енергоносители. Аз по скоро съм привърженик на втория вариант, защото първо в този си вид тя е и доста архаична като архитектура, но това решение ще го вземем заедно с нашите съграждани и с общинските съветници.

А с родната къща на Георги Данчов – Зографина какво ще се случи?

Там върви една дарителска кампания, тази година ни беше малко по-трудно и заради политическите, икономически и здравни проблеми, но вече сме набрали една сума, почти 30 000 лева. Там трябва да стигнем малко над 80 000 за да я откупим. Аз имам вече разговор със собствениците и те са изтеглили обявата за продажба. Ще ни изчакат докато съберем парите. Целта ми е наистина до края на следващата година ние да сме готови със средствата и да я закупим. Това, което предварително направихме, поискахме една комисия от Националния институт за паметниците на културата за да я огледа, да каже какво ни чака след това, защото ще й трябва един много сериозен реставрационен ремонт. Така, че аз се надявам следващата година да я придобием и за по-следващата вече да вървим към осигуряване на средства за реставрация. Идеята там е тя да стане част от Историческия музей и да бъде открита постоянна експозиция на Георги Данчов – Зографина и Национално-освободителното движение в Чирпан. Защото там всъщност е създаден комитета на Васил Левски в Чирпан.

Как се справяте с демографската криза?

Демографската криза навсякъде е еднаква. В градове като нашия, за да се справят с демографската криза означава да се преборим максимално, младото население да не изтича към големите градове. Аз затова ви споменах една от първите стъпки е да създадем максимални условия на младите хора да се чувстват комфортно в нашия град, т.е. хубави игрища, добре уредени детски градини, спортни бази и да не им липсва нищо, което го има в големия град. В същото време, разбира се, за младите родители да бъдат осигурени работни места. Аз затова казвам, че в големите градове акцентът е привличането на инвеститори и разбира се социални политики, такава, каквато е примерно освобождаването на младите хора от такси за детски градини. При нас не е голяма – 18 лева, което е символично на фона на издръжката на едно дете, но това е жест и показателно какво е отношението на ръководството и на Общинския съвет към младите хора в града.

Какви социални проекти имате насочени към възрастните хора?

Имаме „Социален асистент”, който върви много добре. Имаме и доста обхванати възрастни хора. Стартираме веднага след януари месец, досега в Чирпан не е реализирана Програмата „Топъл обяд”. Тя ще обхване може би над 1 000 човека, които отговарят на изискванията и са изявили желание, така че всяка една възможност, която се отваря през социалното министерство я използваме. Готви се и нов пакет, който ще бъде пуснат е ще можем да реализираме през общините или чрез неправителствени организации. Така, че ние сме в пълна готовност. Екипът ми в това направление е изключително млад, но натрупал вече опит в това отношение и аз смятам, че няма да има перо, което да не можем да усвоим, и в което да не се включим.

Какво ще си пожелаете до края на мандата?

На първо място да сме здрави заедно с всички съграждани и жители на община Чирпан, това в момента е може би най-актуалното и най-важното. Искам да ги помоля за малко търпение, защото хората са доста нетърпеливи, а в момента даденостите са такива, че не всичко става бързо и веднага. Изисква се упоритост, изисква се търпение, но когато сме заедно, когато аз чувствам тяхната подкрепа, смятам, че това, което сме си набелязали ще се случи. Чирпан е един страхотен град, на възлово място, без аналог в България, единственият град, който е на две магистрали и имаме 4 възела, които реално ни обслужват. Аз смятам, че има много перспектива в този град, просто с общи усилия трябва да си го подредим, както се казва и да му сложим една по-съвременна рамка за развитие