Николай Митков: Време е да обърнем повече внимание на селата

Интервю на Живко ТЕНЕВ

Николай Митков е кмет на община Първомай издигнат от БСП. Магистър по стопанско управление и администрация от УНСС – София. Работил е в Областното пътно управление като заместник директор. Няколко години е началник отдел в голяма пътно-строителна фирма. Бил е заместник кмет в община Първомай. Женен е, има две дъщери.

Има ли Първомай приет план за интегрирано развитие на общината и какви са най-важните пунктове в него?

Да, той обхваща развитието на общината във всичките й сфери. Включително е направен анализ на икономиката в областта на селското стопанство, преработвателна промишленост и други сфери, които са заложени в общината. Този месец приключваме и вече ще бъдем сред общините, които ще имат Общ устройствен план. Разработен е, приет е от Общинския съвет и на негова основа се дава право на общината да кандидатства по различните оперативни програми, включително и в националните програми, защото без такъв план за интегрирано развитие ако не са включени и не е обхванато това, за което кандидатстваме няма и финансиране.

Кои са най-значимите проекти, които сте реализирали в общината?

Общината реализира проекти, финансирани по две направления  – от бюджета, а също така кандидатстваме по Оперативни програми от Европейския съюз или национални програми. По тази линия поне в последната година направихме доста основни ремонти на улици, тротоарни настилки и имаме финансиране от държавата на училищата в селата Искра и Караджалово. Има финансиране и за СУ „Асен Златаров”. В момента стартира изпълнението на проект по Фонд „Земеделие” за детската градина в Първомай и село Любеново за около 500 000 лева. През годината освен уличната мрежа получихме и финансиране по Програмата за бедствия и аварии за почистване на речни корита в село Караджалово. Направихме ремонт на една от основните улици в квартал „Любеново”. Със собствени средства сме обновили детски площадки в града. Имаме спечелени 8 проекта по ПУДООС за детски площадки и кътове за отдих, включително и детски градини.

Това, което предстои, имаме одобрен проект от Фонд „Земеделие” за една отсечка на улица „Братя Миладинови” в квартал „Любеново”. Имаме също средства, отпуснати от Министерския съвет за ремонт на улици в квартал „Дебър” за 1 200 000 лева. Имаме готовност и за основен ремонт на Детската градина в село Виница. Приключваме един ремонт за който ни бяха отпуснати средства за изградената вече пречиствателна станция, която поради различни причини преди моя мандат не е била предадена за експлоатация на ВиК оператора, както е било предвидено и след 4,5 години забавяне вече сме на финала за приемането й от ВиК Асоциацията, което също беше една голяма тежест на общината, защото разхода по нея е с общински средства. През тези 2 години обърнахме повече внимание на града и градската част, но за следващата година предвиждаме да се отпуснат и малко повече средства за селата.

Имате ли спрени проекти заради Ковид кризата?

Не, нямаме, имаме доста социални проекти, които са свързани с Ковид кризата. Това е „Топъл обяд”, който е удължен даже до средата на следващата година. Вървят три социални проекта  за подкрепа на хора, които са социално слаби и не могат да се обслужват сами.

Как се отразява демографската криза на община Първомай?

Първомай е засегната от демографската криза както всички други общини от страната, които са близо до големи градски центрове като Пловдив, Стара Загора и Хасково. Много от младите хора се ориентират към големите градове и предпочитат да останат в тях. При тая Ковид криза се забеляза и един друг процес при който започна търсене на имоти, предимно по селата, където се закупуват къщи и много млади семейства или се връщат по време на почивните дни, отпуските си и пандемията.  Така че процесът е само изтичане, но и на връщане към малките населени места.

Децата са бъдещето на всяка една община, какво се прави за тях в община Първомай?

На децата би трябвало винаги да обръщаме най-много внимание и даже моето виждане е да се насочват средства приоритетно към детски школи, дали спортни, дали по изкуства, дали по танци, за мен това е важното, защото без децата няма как да очакваме, че даден град или държава ще има някакво бъдеще и ще се развиват. За детските градини в общината смея да твърдя, че са в добро състояние. Има няколко, където има какво да се желае, но децата се отглеждат в добра обстановка. Таксите не са толкова високи, а много от семействата се възползват от облекчения и не плащат такси, по даден критерий държавата го прави това нещо. Смея да твърдя, че като за община, която има 13-14 детски заведения, всички са в добро състояние и посещаемостта е добра. Имаме, както ви казах, и много спортни школи, където децата се занимават с футбол. Първомай е известен с Клуб „Атлет”, където пък се тренира бадминтон и вече имаме завоевания на национално и европейско ниво. Имаме и шампион по източни спортове, където децата също имат титли на европейско и държавно ниво. Имаме и школи по танци, по изобразително изкуство. С две думи децата са ангажирани. Сградният фонд на основните училища в Първомай също е добър. В града имаме четири училища.

Какво се прави за културата в община Първомай?

Първомай е с много добри и стари традиции в областта на културата. Искам да кажа, че културния живот не е замирал никога. Читалищата при нас са живи. Във всяко село има читалище и много от тях през годините развиват и увеличават дейността си, като обхващат и по-млади и по-възрастни хора. Образцово народно читалище „Св. св. Кирил и Методий” в Първомай провежда много сериозни мероприятия през годината.  Това са „Празника на виното” през февруари, Майските културни тържества, които продължават цял месец. Те са свързани и с празника на града. През септември имаме надсвирване на народните оркестри. През октомври връчваме две литературни награди в Месеца на поезията.  Това са Националната литературна награда на името на „Георги Караславов” и още една награда „Слав Христов Караславов”. Разбира се, през цялата година се провеждат различни концерти и се играят театрални спектакли. Всяка година имаме и собствена постановка на нашия самодеен театър, който участва в различни театрални фестивали, които се организират в страната. Имаме руски ансамбъл „Иванушка” и народен ансамбъл към читалището. Той има и детска художествена школа. Отделно от това всяко училище си има своя културна политика, която следва и развива.

Готови ли сте с новия бюджет на общината?

Започнахме подготовка за новия бюджет, но за първи път общините са изправени в една ситуация, при която в декември месец няма да има приет държавен бюджет, а процедурата е такава, че изисква първо да се приеме държавния бюджет за да можем ние да стартираме разработка на нашия бюджет, пък и той все пак трябва да се приеме от Общинския съвет. И сега очакваме бюджета на държавата и нейното виждане за общините. Разбира се, през Националното сдружение на общините очакваме по добри възможности, защото са проведени разговори в такава посока. Говоря за евентуално увеличаване средствата на общинските бюджети, тъй като през тия години на общините постоянно са им вменявани допълнителни функции, а и потребностите на хората са вече по-големи. Особено в частта за целевите средства, които се отпускат за ремонт на сгради, за ремонт на пътища, на улично осветление.

Когато говорихме за проектите, голяма част от уличното осветление се стараем с наши средства да бъде подменяно. Общините изпитват много големи затруднения, особено и със сметките за ток, които се увеличиха драстично, а това води до разходи, които ние не сме ги калкулирали предварително в бюджетите си и без подкрепа от държавата няма как да оцелеем.

Иначе новият бюджет, аз ви казах, че се стараем да се съсредоточим повече в инфраструктура, тъй като дълги години по различни причини не са се случвали текущи ремонти на тротоари, на улици, на улични мрежи, водопроводи и хората очакват наистина и се радват, когато се направи обновяване на дадена улица.

Какво ще си пожелаете да се случи в община Първомай до края на мандата? Аз си пожелавам първо да са здрави всички, да отмине тази пандемия, защото покрай нея се промени начина на живот на всички нас и начина на работа вече е по-различен. По-ограничени са възможностите за развиване на дадена дейност. Първо да са здрави всички и да имаме търпението и желанието да се случат  всички неща които хората от общината очакват. А хората искат основно много малко и простички неща – искат да имат добра инфраструктура, да е добро сметосъбирането и да има улично осветление, за да могат да се чувстват нормално в града, в който живеят. Всичко това се случва и с разбиране от Общинския съвет. Благодарен съм, че от тяхна страна общинската администрация има разбиране и във вижданията си и за строителството, за ремонтите и всичко, което правим. Аз се старая всичко да бъде достатъчно открито и прозрачно, за да могат да са спокойни всички, че всичко това, което се прави, се случва по нормалния начин. Може би сме един от примерите, което сега вече и в държавата се случва, че поне това мнозинство и хората, които подкрепят общинската администрация са хора от различни политически спектри, от ляво, от дясно, от центъра и това което ни обединява и допирните точки, където сме намерили са именно проблемите на хората. Важните проблеми – ние не искаме да се убеждаваме левия да стане десен или десния да стане ляв или да мъчим да се унищожим и да намалим влиянието си- Нека всеки да може да ходи до избирателите и до хората и да казва, че се прави това и това, и хората да са доволни от това, че се прави, а вече те си преценят кого ще подкрепят или няма да подкрепят.  Смятам че и през следващите две години ще бъде така, да работим наистина открито и със спокойствие, за да може да се случват тези неща и хората в крайна сметка смятам, че ги оценят. И малкото, което се направи, се вижда, че е хубаво и го оценят.