Детска площадка по проект изградиха в село Лозенец

Приключиха дейностите по проект „Искаме да играем“, в село Лозенец, община Царево, с който се извърши обновяване на детската площадка в близост до рибарското пристанището. Поставени са люлки, къщичка за катерене, комбинирано детско съоръжение, пейки и кошчета за отпадъци. От Община Царево се надяват, че площадката ще носи много усмивки и весели игри на децата, а те от своя страна ще я пазят чиста и здрава. Община Царево спечели финансиране за общо 11 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ към ПУДООС.