Нова къща за гости ще правят в село Брястово

Общински съвет – Минерални бани даде разрешение за изграждане на Къща за гости в м. Билкията, землището на село Брястово. Тя ще бъде за обществено обслужване и ще има басейн. Имотът е площ от 2196 кв.м., с Плътност на застрояване – 60%, Интензивност на застрояване (Кинт) – 1,2; Минимална плътност озеленяване – 40%; предвижда се свободно „е“ ниско етажно застрояване.

Трасето на външното ел. захранване ще преминава през три общински имота в землището на селото. Те са с обща площ от 102,56 кв. м, а лицето, което ще изгражда къщата е длъжно на да заплати такса от 206,00 лв. за право на преминаване през общинска собственост. Съгласно Наредба № 4, на основание чл. 33, т. 31, то е длъжно да заплати и такса от 233 лв. за право на преминаване през общинска частна/ публична собственост.