Аднан Йълдъз: Опитваме се да задържим младите в Стамболово

Интервю на Живко ТЕНЕВ

Аднан Йълдъз е кмет на община Стамболово за първи мандат. Роден е на 30.10.1981г. Завършил висшето си образование в Университета „Докуз Ейлюл” в гр. Измир, специалност „Финанси”. По-късно придобива и магистърска степен със специалност „Публични финанси” в  УНСС – гр. София. От 2007 г. е работил в Държажен Фонд „Земеделие” гр. Хасково. От 2019 г. е кмет на община Стамболово.

Имате ли приет План за интегрирано развитие на общината и какви са най-важните пунктове в него?

Да, община Стамболово вече има приет план за интегрирано развитие. Основното, на което залагаме в него е той да е възможно по-всеобхватен, като идеята е да не се превърне в пречка за някои проекти, които предстоят в бъдеще.

Кои са най-значимите проекти, които сте реализирали в общината?

Най-значимият и необходим проект, който реализирахме е подмяната на главния водопровод в шест населени места на общината. Основната цел на проекта бе да подобрим жизнения стандарт на хората, живеещи в селата Стамболово, Долно Ботево, Гледка, Зимовина, Царева поляна и Голям извор. До миналата година през лятото всички тези села бяха на воден режим. Проектът бе реализиран по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 7.2 на стойност 6 млн. лева.

Вторият значим проект, който реализирахме бе свързан с реконструкцията на три детски градини в общината на стойност 1 млн. лева.  Ремонтирани бяха детските градини в селата Силен, Голям извор и Малък извор. Целта на този проект бе да задържим младите семейства в общината, защото иначе те търсят по-добри условия в големия град или направо в чужбина.

Реализирахме и някои социални проекти по време на пандемията, които са свързани с доставка на храни и лекарства на хората. Имахме проект „Топъл обяд” в който бяха обхванати 550 души от общината.

Здравето е може би най-важното нещо за хората. Какво се прави в това отношение в община Стамболово?

В община Стамболово няма болница, няма и Център за спешна медицинска помощ. Хората се уповават единствено на личните лекари, които също са кът. По-тежките случаи по време на пандемията естествено се лекуват в МБАЛ – Хасково. В момента от общината имаме 4 души с ковид в болницата и ежедневно поддържаме връзка с тях. Тук искам да отбележа още че преди няколко дни един от личните лекари с практика в Стамболово бе награден от областния управител за най-много ваксинирани жители на общината.

Как се отрази Ковид кризата на Вашата община?

Както навсякъде, последствията са много тежки. Хората спазват противоепидемичните мерки и ограничават контактите си до минимум.

Наложи ли се да спрете някои проекти в общината заради Ковид кризата?

Не сме спирали проекти, но заради пандемията бе забавено изпълнението и отчитането на някои проекти. От една страна администриращия орган на централно ниво бе в затруднено положение, от друга част от нашите служители също бяха в отпуск, за да намалим присъствието на хора в администрацията, други за да се грижат за децата си по време на дистанционното обучение.

В момента тече преброяване на населението, как се отразява демографската криза на Вашата община?

Както навсякъде в страната населението в община Стамболово намалява и застарява. По време на преброяването всичко мина нормално и спокойно. Не сме имали ексцесии, както на някои други места в страната да се стреля по преброителите. Очакваме през януари Националният статистически институт да обяви резултатите.

Децата са бъдещето на всяка една община, какво се прави за тяхното израстване и възпитание?

Със средства на общината изградихме три детски площадки, а още две бяха направени с проекти по ПУДОС. Имаме построено и едно футболно игрище с изкуствена настилка. Опитваме се да задържим младите в Стамболово, като им създадем подходящи условия за живот и отглеждане на децата. В тях е бъдещето на община Стамболово.

Културата е един от важните стожери за развитието на всяко едно общество, във Вашата община какво се прави за нейното развитие?

За голямо съжаление културата пострада най-много по време на пандемията. Имахме редица традиционни мероприятия, които бяха замразени и вече втора година не се провеждат. Искам само да отбележа, че през 2020 г. за Трифон Зарезан в Стамболово бе дипломатическият корпус и ние посрещнахме над 20 дипломати. Читалищата в общината също имат свои традиционни изяви, които останаха блокирани. В село Рабово всяка година се провежда Фестивал на лимеца, който е едно от най-значимите събития и кам него проявяват интерес хора от цялата страна.

Спортът също допринася за развитието на даден район, при Вас какво се прави за неговото развитие?

Децата от община Стамболово тренират организирано футбол. Осигурен им е треньор. Участват в турнири и печелят награди. Това е нашата идея, да развиваме детско-юношеския футбол, за да могат децата да растат здрави и силни.

Какво ще си пожелаете да се случи във Вашата община до края на този мандат? Това е много неочакван въпрос. Първо нека да сме живи и здрави. Когато преди две години бях избран за кмет нещата в общината бяха наистина трагични. Наложена ни беше оздравителна програма от Министерството на финансите. През това време успяхме да изчистим много стари задължения и да излезем от затрудненото положение, за което искам да благодаря най-вече на моя екип.