Георги Лапчев: Имаме кореспонденция за ОУП с повече от 20 министри

Кметът на община Царево Георги Лапчев проведе среща с обществеността от морската община във връзка с натрупани въпроси, провокирани в социалните мрежи относно териториите, попадащи в обхвата на морските плажове на община Царево. Причината да помоля за събирането обществеността от община Царево е темата Общ устройствен план и План за управление на Природен парк „Странджа” и системното изливане на информация в социалните мрежи, която във времето се оказва, че не отговаря на истината, но тя много дълбоко вреди на начина на живот на местните хора, на основния поминък на населението – туризма, вреди на това да развиваме общината в посоката, в която сме тръгнали и най-вече вреди на всички нас, които живеем на територията на община Царево, заяви кметът на общината Георги Лапчев.

Започваме от юг на север за темите, които наистина много пречат на бъдещето на всички нас. Има публикации, в които се твърди за груби нарушения, за престъпления. Последното наистина скандализирало обществото е една тема за териториите зад плажовете в община Царево. И започваме с всички плажни ивици, които се намират зад плажовете. Започнах разговора с Общия устройствен план, защото за каквото и да говорим, всъщност разковничето е в нещо, което се бави вече 12-13, а може би и повече години. Хората сякаш не могат да осмислят значимостта на този документ.

Нека да стартираме от Резово като най-южна точка. Огромен проблем е Силистар. Всички много искаме да си запазим природата. Факт! Никой не иска по никаква причина да се случи нещо нередно. Факт! Но всяка година виждаме един и същи проблем и той е едни хора, които много харесват това място, които са нашите гости, които са и вашите клиенти. Това са тези хора, които всяка година непременно идват тук, при нас и отиват на Силистар, но имат един проблем. Отиват в защитена територия, която представлява Природния парк „Странджа”. Всяка година имаме скандали, всяка година имаме проблеми за това, че по 700-800 коли на ден искат да отидат до плажа, а в същото време ние не можем да им дадем законова форма, като казвам ние имам предвид общината. Натрупаната грешка тези терени там, без значение чия собственост са, без значение по какъв начин се използват в момента, те в крайна сметка какво показва практиката вече 15 години, че хората, ходейки на плаж там спират на тези поляни. Всички онези хора, които ходят на тези поляни твърдят, че много харесват нашата красива природа, но нито един от тях не иска да отиде пеша.

Разковничето е в това да имаме План за управление на Природен парк „Странджа” и да имаме Общ устройствен план. Планината, която е един от най-големите ни активи, защото Странджа е само тук, вместо да я използваме ние повече от 15 години не успяваме да я развием. Защо? Защото не могат да си съвпаднат два плана и просто всеки от тези два плана се опитва да изпревари другия. Имаме ли обаче проблем на Силистар, имаме. Тази година имахме ли скандали. Огромни скандали!  Ако тръгнем на север, проблемите са подобни.

В крайна сметка ролята на държавата, вслушвайки се в това, което казва общината е да намери баланс и да видим какво да правим. И ние се опитваме да го намерим този баланс – ще има ли паркинг там или няма да има. Защото ако има паркинг трябва да имаме Общ устройствен план или начин по който да отрегулираме тези места. Само че реакцията на обществото, рефлекса, който получаваме не е в посока да се реши проблема, а просто да се повтаря.

Искам много ясно да стане тук каква е позицията на община Царево. Тя не е срещу защитените местности, нито срещу защитените територии. Напротив, община Царево знае, че може да бъде използван този ресурс. Община Царево не е и срещу Общия устройствен план, защото някъде чух, той кмета не иска да има Общ устройствен план. Ама верно ли такива неща се говорят? Ще ви покажа какво представлява кореспонденцията само за тази година с министерството. Това са писмата, които са изпратени до МРРБ, до МОСВ. Това е десети или единайсети министър на околната среда и водите, с който водя този разговор, най-вероятно е същия брой и на министрите на регионалното развитие и благоустройството. Искам веднъж завинаги да стане ясно на обществото, че община Царево не е възложител на Общия устройствен план и никога не е била, защото по закон не може да бъде. Община Царево е само мястото, в което се случва. Тя може да даде становище, да каже какво би искала да е, но възложителя това е министъра на Регионалното развитие и благоустройството. Той е този, който избира фирмата, която ще напише този план, заяви кметът на общината. Срещата се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването. Целият разговор на кмета Георги Лапчев с обществеността можете да видите оттук!