В Мъглиж реализират проект за енергийна ефективност на общината

Община Мъглиж реализира проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж”, каза кметът на общината д-р Душо Гавазов. Проектът е финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Програма „Европа инвестира в селските райони”. Основната цел на проекта е да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация на Община Мъглиж и социално-икономическо развитие на общината. Общата стойност на проекта е 251 186 лева, като европейското финансиране е 213 508 лева, а останалите 37 678 са национално съфинансиране. Проектът е стартиран на 29.10.2029 г. и ще приключи на 29.10.2022 г.